Довбенко Лариса Василівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на механіко-математичному факультеті (за сумісництвом)

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: larysa.dovbenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

дослідження художньої перспективи – point of view (точка зору, погляд) або синонімічно–наративної стратегії авторського викладу на матеріалі британської пост–модерністської художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття

Курси

Публікації

• Довбенко Л. В. Наративний формат фокалізації і точки зору у сучасному британському романі / Л. В.Довбенко // Наукові записки. Серія “Філологічні науки (мовознавство)”. – Вип. 96 (1). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2011. – С. 169–172. – 0,25 друк. арк.
• Довбенко Л. В. Специфіка інтерпретації ключових понять наратології / Л. В.Довбенко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук.ред. Левицький В.В. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т, 2011. – Вип. 551 – 552 : Германська філологія. – С.85–92. – 0,5 друк. арк.
• Довбенко Л. В. Специфіка інтерпретації ключових понять наратології / Л. В. Довбенко // Науковий Вісник Чернівецького університету. Сер. герм. філол. – Вип. 595–596. – Чернівці, 2012. – С. 200–207. – 0,5 друк. арк.

Біографія

1983 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка

Професійна діяльність:
1993 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Розклад