Дубан Наталія Богданівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032)239-44-54

Електронна пошта: nataliya.duban@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика та педагогіка вищої школи.

Курси

Публікації

  1. Дубан Н. Б. Metaphorical mapping in Donald Trump’s discourse (exemplified by his public addresses during the 2015-2016 presidential campaign in the USA) / Н. Б. Дубан // Молодий вчений. — 2018. — №2. – С. 192–196. (Index Copernicus)

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

  1. Дубан Н. Б. Modes of persuasion in Donald Trump’s discourse (based on his public addresses during the 2015–-2016 presidential campaign in the USA) / Н. Б. Дубан // Перспективи розвитку філологічних наук: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09–10 лютого 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С. 99–120.
  2. Дубан Н. Б. The concept of «truthful hyperbole» in Donald Trump’s discourse (based on his public addresses during the 2015-2016 presidential campaign in the USA) / Н. Б. Дубан // Перспективні шляхи розвитку наукової думки (частина II): тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27–28 січня 2018 р.). — Київ : МЦНД, 2018. – С. 26–27.

Біографія

2017 – диплом магістра з відзнакою Львівського національного університету імені Івана Франка (філолог, викладач англійської та німецької мов та літератури).

Професійна діяльність:

2017- дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011-2017 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад