Дунець Оксана Романівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на хімічному факультеті (за сумісництвом)

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

  • дискурсознавство
  • лінгвостилістика
  • дискурс тексту
  • образ автора
  • методика викладання іноземних мов

Курси

Публікації

Вибрані наукові публікації:
Дунець О.Р. Анотування та реферування фахових текстів іноземною мовою / О.Р. Дунець, Т.С.Басюк // Актуальні проблеми іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / За заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – с.34-39. – 0.4 друк. арк.
Дунець О.Р. Категорія модальності у художньому тексті / О.Р. Дунець// Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика: сб. науч. тр. – Гданьск, 2016. – С. 43 – 47. –  0,3 друк. арк.
Дунець О.Р. Дискурс образних порівнянь у жіночому мовленні оповідача (на матеріалі оповідань Д. К. Оутс) / О. Р. Дунець// Тенденции, наработки, инновации, практика в науке : сб. науч. тр. – Люблин : Diamond trading tour, 2014. – C. 42-46. –  0,3 друк. арк.
Дунець О. Р. Роль комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов / О.Р. Дунець, Л.В. Сологуб // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – С. 29–34. – 0,4 друк. арк.
Дунець О.Р. Особливості організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О. Р. Дунець // Актуальна проблема навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей [за заг. ред. І.Ю. Сковронської]. — Львів : ЛьвДУВС, 2013. — С. 45 — 47.
Крехтяк О.Р. Дискурс образних порівнянь у чоловічому мовленні оповідача (на матеріалі оповідань Д.К.Оутс) / О. Р. Дунець // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки.− Випуск №6. − Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.− Луцьк: РВВ ВНУ ім. Лесі Українки, 2009.− 540с. − С. 315 – 318. (0,2 д.а.)2
Крехтяк О.Р. Роль порівняння в оповіданнях Д. К.Оутс / Крехтяк О.Р. // Наукові записки. −  Випуск 75(3). − Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч.− Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008.− 424с. − С. 83-87. (0,3 д.а.)
Крехтяк О.Р. Лінгвістична реалізація порівняння як текстотворчого елементу в оповіданнях  Д.К.Оутс / Крехтяк О.Р. // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. Наукових праць за ред. В.Т.Сулима, С.Н.Денисенко.Ч.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. − 372 с., С.74-77.(0,2 д.а.)
Крехтяк О.Р. Особливості вираження образу автора в художньому дискурсі оповідань Д. К. Оутс / Крехтяк О.Р. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця.” – К.: НАУ, 2006. – С. 115-116.
Крехтяк О.Р. Формування навичок англомовної фахової усної та писемної комунікації / Крехтяк О.Р.  // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 190с. – С.90-91.
Крехтяк О.Р. Мовні засоби вираження образу автора в художньому дискурсі оповідання Д.К.Оутс ”Людина, перетворена на скульптуру” / Крехтяк О.Р. //Науковий вісник південно-українського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: лінгвістичні науки (збірник наукових праць) №1. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2005. – С.39-45.

Біографія

2002 Диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Англійська мова та література».
Кваліфікація – викладач англійської мови та літератури.
2000 Диплом спеціаліста філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Українська мова та література».
Кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури.
Професійна діяльність:
2000-2003 Вчитель англійської мови НВК СШ №94 м. Львова
2003-дотепер Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка.

Різне

Навчально-методичні посібники:
Котловський А.М., Крижанівська Г.Т.,

Крехтяк О.Р.,
Скіба Н.Я.

Тести для контролю фахової лексики до підручника за ред. В.К.Шпака “Англійська для економістів і бізнесменів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 40 с.
Салівонова Г.І., Крехтяк О.Р. Збірник фахових текстів для студентів-геологів.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 40 с. (2,5 д. а.).
Участь в конференціях:
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології” (Луцьк, ВІЕМ, 27-29 травня 2004 року);
Науково-методична конференція молодих науковців. “Прикладна лінгвістика : проблеми і рішення”. – Миколаїв, 2006.
Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та  викладання» , 27-28 березня 2008 року. –  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
Міжнародна науково-практична конференція “Ключові проблеми сучасної прикладної лінгвістики. Луцьк, 2009.

Розклад