Димчевська Наталія Василівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

стилістика та лінгвостилістика.

Працюю над дисертаційним дослідженням «Композиційно-стилістичні особливості німецького дорожнього репортажу в творах Альфреда Андерша»

Курси

Публікації

Toponyme als Schlüsselwörter im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. // Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу» 11-12 листопада, 2005 р. – Львів, 2005, с. 46-47.

Freie Apposition im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. // Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України» 24-25 листопада 2006 р., Львів, 2006, с. 26 – 30.

Die Parenthese im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 26-27 жовтня 2007 рокую, Донецьк, 2007, с. 95-97

Die Wiederholung als Mittel der Textstruktur im Text der Reiseprosa von Alfred Andersch. // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Теорія та практика викладання німецької мови як іноземної: перспективи розвитку», 24-25 жовтня 2008 року, Тернопіль, 2008, с. 115-118.

Димчевська Н. В. Початкові фрагменти тексту в подорожньому репортажі Альфреда Андерша / Н. В. Димчевська // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної», 14-15 травня 2010 року. – за ред. В.К. Зернової, Полтава, 2010. – С. 119-122.

Димчевська Н. В. Особливості початкових фрагментів тексту в подорожньому репортажі Альфреда Андерша. / Н. В. Димчевська // Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка, 4 лютого 2010р. – Львів, 2010.

Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням. Віталіш Л.П., Димчевська Н.В., Кондзьолка О.В., Котовські Г.Ф. та ін. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 148 с.

Біографія

У 1987 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 8 з викладанням ряду предметів німецькою мовою. У 1987 році вступила до Львівського національного університету імені І.Франка, на факультет іноземних мов (спеціальність німецька мова та література), який закінчилаз відзнакою у 1992 році.

У 1992-1994 рр. – викладач-стажист кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені І.Франка. З 1994 року працює асистентом кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені І.Франка.

Розклад