Дзера Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Наукові інтереси

Розробила лекційні курси з теорії перекладу, динаміки розвитку перекладацьких принципів, порівняльної лексикографії, жанрових проблем перекладу, стилістики, перекладу у ЗМІ.

Курси

Вибрані публікації

The Genesis of Ivan Franko’s Poem The Death of Cain. – The Ukrainian Review. – Vol. 45, N 3. –P. 70-78; 

Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів сутінок і темряви у творах Дж. Г. Байрона та їх осмислення в українській культурній полісистемі // Записки наукового товариства імені Шевченка.

Праці Філологічної секції. – Львів: Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2000. – Т. ССХХХІХ. – С. 244-257;

Жанри художнього перекладу // Записки перекладацької майстерні. – Львів, Вид-во Львів. національного ун-ту, 2001. – С. 18-38;

Біблійний мотив братовбивства ї його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Київ. національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2001. – С. 47-51.

Біографія

(Нар.: 31.01.1973, м. Рогатин, Івано-Франківська обл.) – кандидат філологічних наук (1999), доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (2001).

Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка (1995). У 1999 захистила кандидатську дисертацію на тему “Індивідуально-авторське трактування біблійного мотиву як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона)”.

З 1998 працює на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. 

Розклад