Федорчук Марта Михайлівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

стилістика, стилістична лексикологія, когнітивна лексикологія, крос-культурні проблеми сприйняття іншомовного тексту.

Курси

Вибрані публікації

  1. Американський варіант англійської мови. Посібник. Вінниця. Нова книга. 2006, 171 с.
  2. Культурно і мовно-зумовлені відмінності у сприйнятті літератури. У RSS Chronicle. Прага, 2002.
  3. Читання на перетині мов та культур. Збірник на пошану Р. П. Зорівчак. Львів. 2008. С. 761 – 775.
  4. Лінгвістичні аспекти оповідних форм в англомовній прозі. У Лінгво-дидактична організація навчального процесу з іноземних мов  у вузі. За ред. Кусько К.Я., Львів, 1996,с. 55-68.
  5. Крос-культурне сприйняття тексту. У Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. Київ, 2001, с. 243-250.
  6. Прагмастилістика контрапункту в американській художній літературі ХХст. У Наукові записки. Серія мовознавство. Вип. 1, Тернопіль, 1999, с. 86-89.
  7. Внутрішній монолог як засіб композиції. У Іноземна філологія, Міжвід. наук. зб., Вип. 104, Львів, 1992, с. 102-109.

Біографія

філолог, викладач англійської мови, кандидат філологічних наук (1990), доцент (1994). Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім.. І.Франка (1977). У 1977-1978 працювала вчителем англійської мови у Львівській школі. В 1978-1996 працювала на кафедрі іноземних мов Львівського ун-ту, 1991-1996 – зав. секції викладачів англійської мови цієї кафедри.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію’Лінгвістична структура та стилістичне функціонування внутрішнього монологу’.

З 1996 – доцент кафедри англійської філології, з 2002 – заступник завідувача цієї кафедри. Співпрацює з Британською Радою, виїжджає з лекціями в міста Західної України, отримала сертифікат Кембріджського ун-ту. У 1997, перебуваючи у США на науковому стажуванні, співпрацювала з проф. К. Доуті, Гумбольдський ун-т, Каліфорнія, читала лекції у цьому ун-ті. 1999-2001 виграла дворічний ґранд міжнародного фонду сприяння дослідницькій діяльності (RSS) за індивідуальний проект «Культурно та мовно зумовлені відмінності у сприйнятті літератури». В межах  гранду співпрацювала з проф. В.Хавортом (Ліверпуль, Великобританія) та проф. М. Флюдернік (Фрайбурґ, Німеччина).

Розклад