Фещук Наталія Євгенівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

сфера наукових інтересів стосується сучасного літературного тексту, текстова лінгвістика та лінгвостилістичний аналіз тексту, стилістика німецької мови, літературознавство.

Курси

Публікації

Підручники, посібники

Німецька мова. Посібник для самостійної роботи над читанням (у співавторстві) – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 148 с.

Німецька мова. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності «Англійська мова та література» (у співавторстві) – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 151 с.

Статті

Feshchuk N. „Der Konditionalsatz  in den Verträgen“, /Feshchuk N., Konzjolka O.// DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – Львів, 2008. – Вип. 20. – С. 45-48.

Feshchuk N. Partizipien in den Vertragstexten/Feshchuk N., Konzjolka O.// DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – Львів, 2009. – Вип. 21. – С. 44-47.

Feshchuk N. Modalverben in Vertragstexten/Feshchuk N., Konzjolka O.// DaFiU (Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine). – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 18-21.

Feshchuk N. Traditionelle versus neue Wahlkampfrede / N. Feshchuk, T. Midyana //  Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство), вип. 96 (1). – 2011. – с. 112-116.

Подано до друку:

Фещук Н. Художнє  порівняння в структурі образу героя роману/Н. Фещук// Наукове видання «Мова і культура» імені Сергія Бураго.- Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції червень 2014р. – Київ, 2014. – т. 17

Тези доповідей

Фещук Н. Der Vergleich  in der lyrischen Kutzprosa von E. Strittmatter. / Н. Фещук// Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України. – Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 24-25 листопада 2006 р. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С . 84 – 86.

Фещук Н. Порівняння як засіб характеристики особи в романі Мартіна Вальзера «Філіппсбурзькі подружжя». / Н. Фещук// Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрастивні дослідження та міжкультурна комунікація: – Матеріали ХІХ. Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 21-22 вересня 2012 року. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2012. – С . 207 – 208.

Фещук Н. Є. Антропоцентричні художні порівняння в тексті роману Мартіна Вальзера «Філіппсбурзькі подружжя»./ Н. Є. Фещук// Тези звітньої наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного уніерситету імені Івана Франка за 2011р. ( 30-31 січня 2012р.). Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 93 – 94.

Фещук Н. Є. Художні порівняння як вираз романтичного світосприйняття героя роману / Н. Є. Фещук // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 рік (26 – 27 лютого 2015). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 82 – 83.

Фещук Н. Є. Художні порівняння в структурі романтичного твору / Н. Є. Фещук // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту імені Івана Франка за 2016 рік (лютого 2016). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.

Біографія

1996-2001: студентка Львівського національного університету ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: німецька мова і література

09.2001 до тепер: Львівський національний університет, асистентка кафедри німецької філології

З 2003 року методист Центру вивчення німецької мови.

Розклад