Фітьо Тетяна Ярославівна

Наукові інтереси

дискурсознавство, політичний дискурс, когнітологія

Вибрані публікації

1. Кореляція багатозначності та неоднозначності з категорією невизначеності// Журнал ВАК України «Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки», № 4. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007. – С. 201-204 (0, 375 д.а.)
2. Епістеміка політичного дискурсу (у порівнянні із науковим та релігійним)// Наукові записки. – Вип. 75 (3). – Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У 5-ти ч. – Кіровоград: РВВ КДУ ім. В. Винниченка, 2008, С. 405-408 (0,375 д.а.)
3. Використання засобів вираження невизначеності у конструюванні базової опозиції «ми» та «вони» в американському політичному дискурсі / Наукові  записки. – Випуск 81 (2). – серія: Філологічні науки (мовознавство); у 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ  м. В.Винниченка, 2009. -Ч. І. –  462 с. – С. 333-336. (0,375 д.а.)
4. Семантичні та прагматичні зв’язки концепту ‘terrorism’ в англомовному політичному дискурсі  / Наукові запистки Міжнародного гуманітарного університету: Зб.- О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2009. – Вип.12 – 200с. – С. 46-50. (0,375 д.а.)
5. Маніпулятивний потенціал категорії невизначеності у політичному дискурсі: матеріали III Міжнародної  науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми філології та американські студії»], (Київ, НАУ,  21-23 квітня 2010 р.), с. 91-93 (0,25 д.а.)

Біографія

1997-2002 – навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка
2000-2002 – викладач СШ №32 м. Львова
З 2002 – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Перелік курсів:

Фахова англійська мова для студентів філософського, юридичного факультетів та факультету культури і мистецтв

Розклад