Глущенко Ліна Михайлівна

Посада: заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи, доцент кафедри класичної філології (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Наукові інтереси

Субстантивація прикметників в латинській мові. Функціонально-семантичний опис лексичних одиниць латинської та давньогрецької мов. Контрастивне дослідження давньогрецької та новогрецької мови.
Оптимізація технологій навчання, виховання та контролю знань студентів в процесі викладання класичних мов.

Курси

Вибрані публікації

  1. Интенсивность субстантивации прилагательных у Цицерона (на материале трактатов “De re publica”, “De legibus”, “De finibus bonorum et malorum”) // Іноземна філологія. – 1985. – Вип. 80. – №21. – С. 23-30.
  2. 2. Мікросистема термінів для позначення храмів в трактаті Вітрувія “De architectura”// Язык и культура. Взаимопонимание: Материалы международной конференции. – Львов, 1997. – С. 102-106. /Співавтор Л.Р. Олійник/.
  3. 3. Γλουστενκο Λ.Μ. Οι  Ελληωες στη Δυτικη Ουκραωια . Οι  ελληνικες σπουδες στην πολη Λβιβ. // Επιστημονικες δημοσιευσεις διδασκαντων και φοιτητων. – Τομος 1, τευχος 2. – Ευνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αυηνων. – Αυηωα, 2000, σελ. 67-70.

Біографія

1966 –1971 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Класична філологія.

1971 –1975 – викладач кафедри класичної філології

1975 – 1978 – аспірантка кафедри класичної філології

1978 – 1991 – викладач кафедри класичної філології

1988 – захистила кандидацьку дисертації на тему: “Субстантивовані прикметники у Ціцерона як функціональна система” (на матеріалі трактатів “ De lepibus ”, “ De finibus bonorum et malorum ” )

1991 – отримала звання доцента кафедри класичної філології

1998 – член Науково – методичної Ради СНД з питань неоеліністики.

2000 – директор Центру грецької мови та культури імені Арсенія Еласонського

Розклад