Горностай Людмила Миколаївна

Наукові інтереси

методика викладання іноземної мови на немовних факультетах.
Виступає з доповідями на конференціях професорсько-викладацького складу університету та науково-методичних семінарах кафедри

Біографія

В 1979р. з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького педінституту.
Працювала завсектором перекладачів Львівського ОК ЛКСМУ, викладачем Львівського сільськогосподарського інституту та політехнічного інституту. У Львівському національному університеті працює з 1984р. 
Автор понад 20 наукових праць, головним чином методичних розробок та вказівок.
Брала участь у розробці кафедральної дербюджетної теми. Обиралася головою профспілкового бюро факультету іноземних мов та у роботі регіонального лінгвістичного   семінару   під   керівництвом   професора  Кусько К.Я.

Розклад