Гриців Наталія Миколаївна

Посада: асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Наукові інтереси

Дослідження дисертаційної теми: «СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАСИЛЯ МИСИКА – ПЕРЕКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ XX СТОРІЧЧЯ»

Курси

Публікації

1. Гриців Н.М. Роль періодичних видань у популяризації перекладів Василя Мисика в Україні / Н. Гриців // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2012. – Вип. 124. – С. 177–194.

2. Hrytsiv N. Single Translation vs Multiplicity of Translations in the Process of Translator Training: Ukrainian Context / N. Hrytsiv // Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. – Pp. 189–198.

3. Гриців Н.М. Трагедія В.Шекспіра Timon of Athens у перекладі В.Мисика: з огляду на “горизонт очікування” читача / Н.М. Гриців // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2011 рік (30-31 січня 2012 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 32–33.

4. Гриців Н. Микола Зеров та Василь Мисик : еволюція літературних поглядів / Н. Гриців // Мова і культура : зб. ХX Міжнародної наукової конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бурого, 2011 – Вип. 14. – Т. 2. – С. 236–249.

5. Гриців Н. Роль періодичних видань (XXст.) в популяризації перекладів В. Мисика в Україні / Н. Гриців // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2010 р. (Львів, 7-8.02.2011р.). До 80-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 25.

6. Hrytsiv N. Singular translation vs multiple versions in the process of translation training / N. Hrytsiv // Teaching Translation and Interpreting 2011, Lodz, Lodz University Publishing. – P. 3.

7. Гриців Н. Методи перекладу Василя Мисика: еволюція поетичної форми / Н. Гриців // Мова і культура: зб. ХIX Міжнародної наукової конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бурого, 2010. – Вип. 13. – Т. 3. – С. 323–331.

8. Гриців Н. М. Байка “The Hare and Many Friends” Джона Ґея в перекладі Василя Мисика (спроба архівного пошуку) / Н. М. Гриців // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 9. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 2 ч. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – С. 245–250.

9. Гриців Н. М. Пролог до трагедії “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра в перекладі В. Мисика / Н. М. Гриців // Наукові записки. – Випуск 89 (1). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 156–159.

10. Гриців Н. “Duncan Gray” Роберта Бернса в українських перекладах Миколи Лукаша та Василя Мисика / Н. М. Гриців // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 30. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2010. – С. 18–24.

11. Гриців Н. Байка “The Hare and Many Friends” Джона Ґея в перекладі Василя Мисика (спроба архівного пошуку) / Н. М. Гриців // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобіва / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С.20

12. Гриців Н. Стежками важкої долі / Н. Гриців // Каменяр (Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка). – 2008. – №7. – С.11.

Виступи на конференціях:
1. V Всеукраїнська наукова конференція «Григорій Кочур і українське перекладне письменство» (Львів, 22-23 листопада 2013 р.)
Тема доповіді: Григорій Кочур і Василь Мисик – популяризатори румейської поезії Леонтія Кир’якова в Україні.
2. Сесія Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка. Комісія всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша (Львів, 16.10.2013).
Тема доповіді: Поезія Р. Бернса в інтерпретації В. Мисика: різночасові версії.
3. Сесія Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка. Комісія всесвітньої літератури ім. Миколи Лукаша (Львів, 23.03.2013).
Тема доповіді: Відтворення поетичного світобачення Джона Кітса в перекладах Василя Мисика: спроба цілісного аналізу.
4. ХXI Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, яка відбулась 27–29 вересня 2012 року в м. Києві. Тема доповіді : Роль і місце редагування у перекладацькій концепції В. Мисика.
5. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу Львівського національного університету ім. І. Франка за 2011 р. (Львів, 7-8.02.2011р.) Тема доповіді : The Tragedy «Timon of Athens» by W. Shakespeare in V. Myssyk’s translation: from a viewpoint of reader’s horizon of expectation.
6. The 3rd International Conference on “Teaching Translation and Interpreting” (TTI 2011), held in Lodz, Poland, on the 29th of October 2011. Topic: SINGULAR TRANSLATION VS MULTIPLE VERSIONS IN THE PROCESS OF TRANSLATION TRAINING IN UKRAINE ( Vassyl Myssyk’s translation heritage in focus)
7. ХX Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, яка відбулась 20–23 червня 2011 року в м. Києві. Тема доповіді: Микола Зеров та Василь Мисик: еволюція літературних поглядів.
8. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу Львівського національного університету ім. І. Франка за 2010 р. (Львів, 7-8.02.2011р.) Тема доповіді: Роль періодичних видань (XX ст.) в популяризації перекладів В. Мисика в Україні.
9. ХIX Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, яка відбулась 21–25 червня 2010 року в м. Києві. Тема доповіді: Методи перекладу Василя Мисика: еволюція поетичної форми.
10. IV Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», яка відбулась у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, 4-6 червня 2010 року, м. Луцьк.
11. IV Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбулась у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, 18-19 березня 2010 року, м. Кіровоград.
12. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених “Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша”, конференція відбулась 22.10.2009, м. Київ.
13. Наукова сесія Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (Львів, 13.03.2010).
Тема доповіді: Поетика перекладів Василя Мисика та Миколи Лукаша: спроба зіставного аналізу.
14. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу Львівського національного університету ім. І. Франка за 2008 р. (Львів, 2.09.2009р.) Тема доповіді: The prologue to “The tragedy of Romeo and Juliet” by William Shakespeare as decoded by Ukrainian translators.
15. ХХ наукова сесія Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (Львів, 20.03.2009). Тема доповіді: “Address To The Deil” Роберта Бернса в перекладі Василя Мисика: до питання відтворення образу диявола.
16. Звітна наукова конференція університету за 2007 рік (6.02.2008, Львівський національний університет імені Івана Франка). Тема доповіді: Відтворення стилістичної функції українського просторіччя в англомовних перекладах (на матеріалі коротких оповідань Григора Тютюнника та оповідань Михайла Стельмаха і їхніх англомовних перекладів).
17. V всеукраїнський соціолінгвістичний семінар (15.04.2008, Львівський національний університет імені Івана Франка). Тема доповіді: Просторіччя як проблема перекладу: соціолінгвістичний аспект (на матеріалі коротких оповідань Григора Тютюнника та їх англомовних перекладів).

Біографія

2007 – диплом магістра, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність “Переклад”.

Дисципліни:
Основна мова (англійська)
Практика перекладу
Граматика англійської мови

1. Співорганізатор Академії, присвяченої В. Мисикові (24 квітня 2013 р.)

2. В межах просвітницько-популяризаторської діяльності кафедри брала участь у телепередачі: У колі муз. Пам’яті Василя Мисика. Вироблено на державне замовлення ЛОДТРК – 2013. Відп. за випуск – Л. Янас.
3. Учасник науково-дослідної тематики кафедри в межах робочого часу 0108U006463 – “Удосконалення методики викладання перекладознавчих дисциплін як фахових на відділі англо-українського перекладу”.
4. Член-секретар редакційної колегії збірника: Творчість Григорія Кочура у контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Львів, 15-17 листопада 2008р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 328 с.

Розклад