Івашків-Ващук Орислава Василівна

Посада: асистент кафедри класичної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Наукові інтереси

Вивчення мовно-концептуальних особливостей творів античних письменників, зокрема Теокріта ‒ давньогрецького письменника доби еллінізму.

Здійснення українського перекладу творів античності, зокрема й ідилій Теокріта.

 

Публікації

 1. Івашків О. В. Флоролексеми у мовній структурі буколік Феокріта / О. В. Івашків. // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. ‒ Вип. 15. ‒ Том ІІІ (157). ‒ С. 79‒85.
 2. Івашків О. Пастуше життя у буколіках Феокріта: лексичний та стилістичний аспекти / Орислава Івашків. // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 2012. – Вип. 124. – С. 226‒232.
 3. Івашків-Ващук О. Перша ідилія Теокріта: особливості поетики / Орислава Івашків-Ващук. // Spheres of culture. – Lublin, 2012. – Vol. 1. – pp. 40‒47.
 4. Івашків-Ващук О. В. Лексична організація тексту ідилій Теокріта (на матеріалі II, XIV і XV ідилій) / О. Івашків-Ващук. // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. ‒ Вип. 16. ‒ Т. VI (168). ‒ С. 179‒186.
 5. Ивашкив-Ващук О. В. Художественное сравнение как значимый элемент индивидуального стиля Феокрита / О. В. Ивашкив-Ващук. // Золотая строфа / Материалы 1-й Международной научной «он-лайн» конференции эллинистов: «Актуальные проблемы неоэллинистики», посвященной 20-летию образования кафедры новогреческой филологии. 18‒19 ноября 2013 г. ‒ Краснодар, 2014. ‒ С. 51‒53.
 6. Івашків-Ващук О. Екфразис у першій ідилії Теокріта / Івашків-Ващук Орислава // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7–8 лютого 2013 р.). До 75-річчя від дня народження професора Содомори А. О. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 39.
 7. Глущенко Л. М., Івашків О. В. Ментальна схема “культура” у носіїв української та грецької національних культур / Л. М. Глущенко, О. І. Івашків // Вісник Львівського університету. ‒ Серія: Іноземні мови. ‒ 2013. ‒ Вип. 21. ‒ С. 203‒211.
 8. IvashkivVashchuk Oryslava Lexical expression of the concept love in Theocritus’ works / Oryslava Ivashkiv-Vashchuk // Collectanea Philologia. Łódz, 2014. Vol. XVII. pp. 37‒45.
 9. Івашків-Ващук О. Епітет як формотворчий елемент ідіостилю Теокріта / Івашків-Ващук Орислава Василівна. // Studia Linguistica: збірник наукових праць. Вип. 8. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. С. 160‒168.
 10. Івашків-Ващук О. Роль стилістичних засобів у творах Теокріта / Івашків-Ващук Орислава // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015 р.). – Львів: Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 29.
 11. Івашків-Ващук О. В. Вербальна репрезентація художнього концепту «вода» (на матеріалі ідилій Теокріта) / О. В. Івашків-Ващук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. ‒ Випуск десятий / гол. ред. М. Є. Скиба; відпов. за випуск М. М. Торчинський. ‒ Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. ‒ Том 1 (А‒І). ‒ С. 283‒288.
 12. Івашків-Ващук О. В. Художній концепт ЧАС в ідиліях Теокріта: особливості вербалізації / О. В. Івашків-Ващук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2015 рік присвячене науковій та педагогічній діяльності доцента кафедри класичної філології Івана Івановича Андрейчука (5 лютого 2016 року). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. ___.
 13. Івашків-Ващук О. В. Вербальне вираження мікроконцепту “вік людини” в ідиліях Теокріта / О. В. Івашків-Ващук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2016 рік присвячене науковій та педагогічній діяльності доцента кафедри французької філології Домбровського Остапа Августовича (7 лютого 2017 року). ‒ Львів, ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. ___.
 14. Івашків-Ващук О. Образи богів та героїв як складники макроконцепту “ЛЮДИНА” (на матеріалі творів Теокріта) / Івашків-Ващук Орислава Василівна. // Studia Linguistica: збірник наукових праць. – Вип. 10. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 43‒51.

Розклад