Івасів Наталія Семенівна

Наукові інтереси

“Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства”

Публікації

1. Особливості презентаційної методики під час вивчення іноземної мови студентами спеціальності “туризм” / Н. Івасів // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матер. 7-ї міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1, 16-17 травня 2008 р.; редкол. В.К. Зернова [та ін.]. – Полтава, 2008. – С.247-251.
2. Чисельні критерії для оцінки навиків взаємного оцінювання студентами PowerPoint-презентацій на заняттях з іноземної мови / Н. Івасів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Вип.19. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – С.331-337.
3. Застосування екскурсійних проектів у вивченні іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Вип. 15. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2010. – С.301-305.
4. Взаємодія “викладач – студент” під час підготовки та проведення навчальних екскурсійних проектів з іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності “Туризм” / Н. Івасів // Людина. Комп’ютер. Комунікація //Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – С.315-316.
5. Формулювання задач самостійного домашнього читання фахової літератури іноземною мовою / Н. Івасів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зб. наук. праць. – №4, Ч.ІІ. – 2010. – С.75–79.
6. Особистісно-орієнтовані технології самостійної роботи як фактор розвитку автономії студентів у вивченні іноземної мови / Н. С. Івасів // Наукові праці Камянець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Камянець-Подільський : “Аксіома”, 2013. – С. 166–169.
7. Особливості організації самостійної роботи студентів з іноземної мови / Н. С. Івасів // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей : збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 42-45.

Біографія

1990 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література»

Професійна діяльність
2004 – дотепер- асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Різне

Участь у конференціях
1. Всеукраїнська науково-методична конференція “Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті”. – Донецьк, 22 квітня 2009 р.
2. Міжнародна науково-практична конференція. „Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів”.- Тернопіль, 15-16 жовтня 2009 р.
3. ІV міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. – Національний університет “Острозька академія”, 22-23 квітня 2010 р.
4. ІІ всеукраїнська наукова конференція “Людина. Комп’ютер. Комунікація”. – Національний університет “Львівська політехніка”, 5-7 травня 2010 р.
5. ІV міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 28-30 жовтня 2010 р.
6. Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2010 рік, 4-5 лютого 2011 р.
7. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ на сучасному етапі”. – Харківська Академія внутрішніх військ МВС України, 6 квітня 2011р.
8. V всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов”ю. – Тернопільський національний економічний університет, 19-20 травня 2011р.
9. Міжнародна конференція “Львівський національний університет імені Івана Франка: історія, виклики сучасності, візія майбутнього”. -Львівський національний університет імені Івана Франка, 10-11 жовтня 2011 р.
10. V міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19-21 квітня 2012 р.
11. VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», присвячена пам’яті професора В. В. Левицького. – Чернівці, 7–8 травня 2013 року.
12. Звітна наукова конференція професорсько–викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, 7-8 лютого 2013 р.

Розклад