Кабов Аркадій Вікторович

Посада: асистент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Публікації

 1. Кабов А.В. «Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях». Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, серія «Філологічні науки», № 4, 2008. – С. 115 – 118.
  2. Кабов А.В. «Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу». Вісник Львівського університету, серія «Іноземні мови», №15, 2008. – С. 130-137.
  3. Помірко Р.С., Кабов А.В. «Семантична поліфонія та прагматика умовного способу французької мови в підрядних обставинних реченнях ( на матеріалі французького художнього дискурсу XX століття )”. Нова філологія, №35, 2009. – С. 131-136.
  4. Кабов А.В. «Семантико-функціональні особливості умовного способу французької та іспанської мов у законодавчих та адміністративних текстах». Вісник Львівського університету, серія «Іноземні мови», випуск 16, 2009. – С. 92 – 100.
  5. Помірко Р.С., Кабов А.В. «Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій )», Нова філологія, № 37, 2010. – С. 109 – 117.
  6. Кабов А.В. «Генеза та семантика минулих недоконаних умовних способів у старофранцузькій та староіспанській мовах». Матеріали VII Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”,том 1, 2009. – С. 97-99.
  7. Кабов А.В. «Лінгвопрагматика умовного способу французької та іспанської мов в головних реченнях». Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 78-79.
  8. Кабов А.В. Роль апокопи та синкопи у розвитку дієслівних форм умовного способу в старо та середньоіспанській мові / Кабов А.В. // Нова філологія. – 2012. – Вип. 51 – С. 74–78.
  9. Кабов А.В. Умовний спосіб у французькій та іспанській лінгвістичній думці XIX–XX століть / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”, 2013. – Вип. 21. – С. –137-143.
  10. Кабов А.В. Лінгвопрагматика суб’єктивного способу у підрядних обставинних реченнях сучасної іспанської мови / Аркадій Кабов // Zbiór raportów naukowych. «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013-31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond traiding tour», 2013. – Część 5/2. – str. 14–18.
  11. Кабов А.В. Роль фонетики, граматики та синтаксису у становленні та функціонуванні суб’єктивного способу у середньофранцузькому (XIV-XV ст.) та середньоіспанському періодах (XІV-XV ст.) / Кабов А.В. // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – С. 70-72.
 2. Кабов А.В. Особенности функционирования субъективного и кондиционального наклонений французского и испанского языков в XVI столетии / Кабов А.В.// Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2013. – № 4 (13). – С. 24 – 29.

Біографія

Народився 12 квітня 1985 року у м. Львові. 3 1992 по 2002 роки навчався у середній загальноосвітній школі № 69 з поглибленним вивченням французької мови. Після закінчення навчання у школі вступив у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет іноземних мов (спеціальність «Французька мова та література»). Після навчання у спеціалізованій групі вивчення перекладознавчих дисциплін отримав сертифікат перекладача французької мови.
Березень 2007 року – здав екзамен на отримання диплому DALF (Diplôme approfondi de la langue française; рівень С 2).
У червні 2007 року отримав диплом магістра з відзнакою (спеціальність «Французька мова та література»).
Протягом 2007 – 2010 років навчався в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка (тема дисертаційного дослідження «Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах»).
З вересня 2010 року працюю асистентом кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

27 лютого 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах” (спеціальність 10.02.05 – романські мови; науковий керівник – проф. Помірко Р.С.) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Розклад