Кам'янець Анжела Богданівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Наукові інтереси

Художній переклад, публіцистичний переклад, інтертекстуальність у перекладі, мовна маніпуляція.

Курси

Публікації

Наукові статті:

 

 1. Кам’янець А. Про критерії адекватності художнього перекладу // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. VIII (96). Художня література в контексті культури. Теорія і практика перекладу. – С. 249-255.
 2. Кам’янець А. Рівні прочитання і перекладацька інтерпретація тексту / А. Кам’янець // Наукові записки. ─ Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво НаУ “Острозька академія”. – 2007. ─ Вип. №8.– С. 29-38.
 3. Кам’янець А., Некряч Т.  Роман з багатьма невідомими (Про труднощі відтворення мовної гри в перекладі) / А. Кам’янець, Т. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. ─ 2007. ─ Вип. №11. –  С. 168-173.
 4. Кам’янець А. Філософія перекладу: від Біблії до постмодернізму / А. Кам’янець // Проблеми семантики слова, речення та тексту. ─ 2007. ─ Вип. №19. – С. 85-90.
 5. Кам’янець А.  Т. С. Еліот і Д. Лодж – стратегії відтворення інтертекстуальної іронії / А. Кам’янець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. ─ 2007. ─ Вип. №12. – С. 188-192.
 6. Про міру вільності в художньому перекладі // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2007. – Вип. 14. – С. 256–271.
 7. Кам’янець А.  Інтертекстуальна іронія: свято для обраних // Мовні і концептуальні картини світу.  ─ 2008. ─ Вип. №24. ─ Ч. 2. ─ С. 19-25.
 8. Кам’янець А.  Інтертекстуальна іронія в романі В. Набокова “Лоліта”: проблеми перекладу / А. Кам’янець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету.  ─ Серія: Філологічні науки (мовознавство). ─ 2009. ─ Вип. 81 (4). ─ С. 272-276.
 9. Кам’янець А. Обіцянка-цяцянка чи “варення на завтра”: труднощі перекладу інтертекстуальної іронії // Мовні і концептуальні картини світу.  ─ 2009. ─ Вип. №25. ─ Ч. 2. ─ С. 12-18.
 10. Кам’янець А.  Геркулесові стовпи перекладності: інтертекстуальна іронія в романі В. Набокова “Лоліта” / А. Кам’янець //  Мовні і концептуальні картини світу.  ─ 2009 (в друці).
 11. Кам’янець А., Некряч Т.  Інтертекстуальна іронія і переклад. – Київ: Видавець Карпенко В. М., 2010. – 176 с.

 

Переклади

З англійської:

 1. Блейклі Е. Планування місцевого економічного розвитку. – Львів: Літопис, 2002. – 416 с.
 2. Ковальський Т. Проблемні ситуації в керуванні освітою. – Львів: Літопис, 2003. – 252 с.
 3. Тімар Т. Як домогтися досконалості в освіті. – Львів: Літопис, 2004. – 174 с.
 4. Брайсон Дж. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій. – Львів: Літопис, 2004. – 350 с.
 5. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. – Львів: Літопис, 2004. – 543 с.
 6. Кайку М. Гіперпростір. – Львів: Літопис, 2005, 458 с.
 7. Браун Д.  Код да Вінчі. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2006. – 480 с.
 8. Ґреґорі Дж., Тінторі К. Книга імен / Пер. з англ. А. Кам’янець, Т. Некряч. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 352 с.
 9. Браун Д.  Янголи і демони. / Пер. з англ. А. Кам’янець. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 544 с.

 

З української:

 1. Павлюк С., Чмелик Р. Скарби музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. – Львів, 2005. – 228 с.
 2. Chmelyk R. The Polish-Ukrainian borderlands: current situation and perspectives on research into ethno-cultural processes // (в друці)

Біографія

1985 – 1990 – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: філолог, викладач англійської та французької мов, перекладач з англійської мови.

Кандидат філологічних наук з 2009 року, тема дисертаційного дослідження «Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі»

Лекційні курси:

 1. Теорія перекладу
 2. Переклад науково-технічних текстів
 3. Основи професійної діяльності перекладача

Практичні курси:

 1. Магістерський семінар
 2. Переклад та редагування комерційних документів
 3. Практика перекладу з основної мови

Розклад