Карагодін Роман Володимирович

Наукові інтереси

юридичний переклад, часодистантний переклад правових пам’яток, лінгвокультурні аспекти перекладу, когнітивна лінгвістика

Публікації

Карагодін Р. В. Особливості відтворення термінів на позначення поняття “держава” у перекладі першого литовського статуту англійською мовою / Р. В. Карагодін // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – Подано до друку.

Karagodin R. Network Models as a Tool for Analyzing the Equivalence of Terms Designating the Notion “State” in the Translation of the 1529 Lithuanian Statute into English / Roman Karagodin // Тези звітної наукової  конференції  професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (7-8  лютого  2017  р.). На  пошану доцента кафедри французької філології Домбровського Остапа Августовича. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 54–55.

Біографія

Із 2011 по 2016 рр. навчався в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, де здобув повну вищу освіту за спеціальністю “переклад (англо-український)”, отримав диплом із відзнакою.

Із 2012 по 2015 р. паралельно навчався в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю “правознавство”, де здобув базову вищу освіту.

Від 2016 р. і дотепер – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура. Тема дисертаційного дослідження: “Лінгвокультурні особливості перекладу суспільно-політичної лексики Першого Литовського статуту англійською мовою”.