Кобилецька Віра Віталіївна

Наукові інтереси

Теорія і практика перекладу; сучасні тенденції у викладанні англійської мови як іноземної

Публікації

Наукові статті:

  1. Кобилецька В. Англомовні контекстуальні відповідники української частки аж (спроба зіставного аналізу на матеріалі Шевченкових поезій та їх перекладів англійською мовою / В. Кобилецька // Іноземна філологія : Укр. наук. зб. – Львів, 2015. – Вип. 128. – С. 148–154.

Переклади:

  1. Світ істини та духовності митця Анатолія Покотюка : альбом / відп. за вип. Л. Моравська ; пер. передмови на англ. В. Півнова (В. Кобилецька). – Львів : Логос,  2011. – 56 с.
  2. Каталог виставки “Реліквії митрополії” / упоряд. Р. Бубряк ; пер. на англ. В. Півнова (В. Кобилецька). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 72 с.
  3. Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма) / наук. ред. І. В. Орлевич; переклад передмови В. Кобилецька; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства –  філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос, 2016. – 320 с.
  4. Ологан М. Комерційний переклад  [Електронний ресурс] / М. Ологан // Handbook of Translation Studies Online. – John Benjamins Publishing Company. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/comm1.uk
  5. Кайндл К. Комікси у перекладі  [Електронний ресурс] / К. Кайндл // Handbook of Translation Studies Online. – John Benjamins Publishing Company. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/comi1.uk

Біографія

Народилась у 1987 році у м. Львів.

У 2005 році закінчила спеціалізовану середню загальноосвітню школу № 46 з поглибленим вивченням англійської мови імені В’ячеслава Чорновола.

У тому ж році вступила на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 році завершила навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка та отримала диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю «Переклад».

У травні 2011 році почала працювати лаборантом, а з листопада 2011 року — асистеном  кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.

 

Розклад