Комар Руслана Ігорівна

Наукові інтереси

Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства

Публікації

Навчальні посібники:
Волгін С. О. Англійська мова для біологів = English for biologists : навч. посібник / С. О. Волгін, М. С. Козолуп, Р. І .Комар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с. – 15,5 друк. арк.
Статті:
• Комар Р. І. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у студентів природничих спеціальностей. / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник статей 1 міжнародної науково-практичної конференції «Наука XXI століття: відповіді на виклики сучасності». – Бухарест, 17 травня 2013. – С. 182–185. – 0,25 друк. арк.
• Комар Р. І. Сучасні підходи до викладання іноземних мов на природничих факультетах. / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник наукових статей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки». – Харків, 23–24 жовтня 2013. – С. 85–87. – 0,2 друк. арк.

Біографія

1995 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка

Професійна діяльність:
1995 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Розклад