Комар Руслана Ігорівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на біологічному факультеті

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: ruslana.komar@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сучасні концепції інтегративного викладання іноземних мов та лінгвокраїнознавства

Курси

Публікації

Навчальні посібники:
С. О. Волгін
М. С. Козолуп
Р. І .Комар
Англійська мова для біологів = English for biologists : навч. посібник / С. О. Волгін, М. С. Козолуп, Р. І .Комар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с. – 15,5 друк. арк.
Ісаєва Г. Т.
Комар Р. І.
та ін.
Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету (видання 3). – Львів: ПАІС, 2007. – 270 c.
Статті:
Л. В. Сологуб
І. С. Микитка
Р. І. Комар
До питання тестування як актуальної методики оцінювання / Л. В. Сологуб, І. С. Микитка, Р. І. Комар // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Nowoczesne badania podstawowe i stosowane.” (29.04.2017 – 30.04.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – C. 6–10.
О. А. Брона
Р. І. Комар
Л. В. Сологуб
Навчання термінології в процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей/ О. А. Брона, Р. І. Комар, Л. В. Сологуб // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – Вип. 54. – 316 с. – C. 11–13.
Oresta Bordun Ruslana Komar Current State and Prospects of Dark Tourism Flows Organization in Ukraine// Current Issues of Tourism Research. Vol.4/2014 No.2 – STS Science Centre Ltd., London, 2014. – РР.4–12
Комар Р. І.
Плахтина Н. В.
Сучасні підходи до викладання іноземних мов на природничих факультетах / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник наукових статей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки». – Харків, 23–24 жовтня 2013. – С. 85–87.
Комар Р. І. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у студентів природничих спеціальностей. / Комар Р. І., Плахтина Н. В. // Збірник статей 1 міжнародної науково-практичної конференції «Наука XXI століття: відповіді на виклики сучасності». – Бухарест, 17 травня 2013. – С. 182–185.
Комар Р. І. Особливості електронного дискурсу у просторі Інтернету. // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Збірник наук. праць: В 2 т. – Т. 1 / За ред. В.Т.Сулима, С. Н. Денисенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007. – С.317–318.
Комар Р. І. Авторська ремарка як засіб психологізації зображення у художньому дискурсі (на матеріалі твору Ф.С.Фіцджералда «The Great Gatsby») // Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія) / заг. ред. проф. К. Я. Кусько. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – С.257–267.

Біографія

1995 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка

Професійна діяльність:
1995 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Розклад