Котловський Андрій Миколайович

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: andriy.kotlovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов

Курси

Публікації

Котловський А. М. Роль лексико-граматичних навичок у розвитку говоріння майбутніх економістів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Київ-Вінниця, 2016. – Вип. 47. – С. 189–193.
Котловський А. М. Етапи формування англомовної лексичної та граматичної компетентності майбутніх економістів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 33. – С. 172–178.
Котловський А. М. Микитенко О. В. Організація самостійної роботи з оволодіння англомовної професійно орієнтованою лексичною компетентністю майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 91–97.
Котловський А. М. Рефлексивний підхід до процесу організації самостійної роботи майбутніх економістів з навчання англійської мови. Молодь і ринок: наук.-пед. журн. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич, 2017. – №4(147). – С 53–57.
Котловський А. М. Система вправ для формування англомовної лексико-граматичної компетентності майбутніх економістів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 121–127.
Котловський А. М. Особливості реалізації методики формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи // Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2017. – № 9. – С. 20–27.
Kotlovskyi A. The Essence and Structure of English Lexical and Grammar Competence of Prospective Economists // Intellectual Archive. Ontario, 2017.- Vol. 6.-  № 2. – P. 58–67.
Онуфрів А. Р. Котловський А. М. Face the Challenge: Presentations for Marketers. Тернопіль: Вектор, 2016. – 92 с.
Мальська М.П.
Микитенко Н.О.
Котловський А.М.
Англо-український словник термінів туризму. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 444 с.
Панчишин С. М.
Котловський А. М.
Оленюк О. В.
At Homewith Economics. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452 с.

Біографія

1996 – закінчив факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література»

Професійна діяльність
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Розклад