Котовські Галина Федорівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Курси

Публікації

  1. “Щодо проблеми безособового пасиву в сучасній німецькій мові” // Зб. статей VI міжнар. конф. „Семантика мови і тексту” (26-28 вересня 2000 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2000. –  С.483-487.

 

2.. “Категорія пасиву у сучасній німецькій мові” // „Наукові записки” Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 51-56.

 

  1. “Віддієслівні деривати на -bar із пасивним значенням у сучасній німецькій мові” // Актуальні пробл. менталінгвістики. Наук. зб. Ч.І. – Черкаси:Видавн. відділ ЧДУ, 2001. – С.90-96.

 

  1. “Прикметникові деривати із пасивним значенням у німецькій мові” // Вісн. Львів. нац. ун-ту. Сер. іноз. мови. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – Вип. 9. – С. 133-140.

 

5.„Прикметникові деривати із латентною модально-пасивною предикацією” / Матеріали міжнародної конференції  „Німецька граматика у Європейському діалозі” у Кракові, 2007.-

8 с.

 

  1. “Особливості семантики відідєслівних дериватів на -wert, -würdig  у сучасній німецькій мові” // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування  у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. Ч.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – с.72-74.

 

7.”Становлення категорії пасиву як різновиду предикативного зв”язку в німецькій мові”/Наукові записки-Випуск 75 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2008.- с.25-27.

 

  1. “Функціональні особливості прикметникових дериватів із модально-пасивним значенням у сучасній німецькій мові”/Наукові записки-Випуск 81 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009.- с.20-25.

 

Переклади:

  1. Альфред Пріц, Елізабет Викукаль. Груповий психоаналіз – Львів, “Астролябія”, 2005.-311 с.
  2. Атоян А. Гран Прі Львова. 1930-1933. Історична хроніка – Львів, 2005. Переклад післямови  (с. 354-362),
  3. Ф.Шапіро. Вступний семінар з методу EMDR.  Посібник. Ч.2 , 1994. –  125 с. 2008
  4. Ф.Шапіро. Вступний семінар з методу EMDR.  Посібник. Ч.1 , 1994. –  89 с. 2008
  5. Die Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw. Verlag:“Malti-M“, 24 S., 2003

Біографія

У 1985 р. закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. До 1992 року працювала гідом-перекладачем у БММТ «Супутник». В університеті працює з 1992 року.  Перебувала на науковому стажуванні у Віденському університеті у 1994  та 1999 р.р.. З 1997 – 2001 рр. навчалась в аспірантурі, у 2005 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 “германські мови”. Працює над питаннями теоретичної граматики, здійснює науково-технічні переклади.

 

Розклад