Козолуп Марія Степанівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

• методика навчання англійської мови як іноземної
• технології навчання іноземної мови для академічних цілей
• іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Навчальні посібники:

  • Англійська мова для юридичних факультетів. Частина І: навч. посібник. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. – 148 с. (співавтори: Л. В. Мисик, С. Є. Лопатниченко)
  • Пізнай Британію=British Studies: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 112 с. (співавтор: В. М. Максимук)
  • Англійська мова для біологів=English for Biologists: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с. (співавтори С. О. Волгін, Р. І .Комар.) (Гриф МОН України)
  • Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с. (співавтор Н. О. Микитенко)
  • Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей=Developing Academic Literacy: EAP for Science Majors: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с. (співавтори Н. О. Микитенко, В. Т. Сулим)

Статті:

 

Біографія

1990–1995 – студентка факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка

1995–1998 – асистент кафедри іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка

1998 по даний час – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка

2009 по даний час – екзаменатор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти

2017 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» на тему «Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США»

 

Навчальні курси
• методика навчання англійської мови (практичні заняття)
• англійська мова як іноземна
• англійська мова за професійним спрямуванням

Розклад