Козолуп Марія Степанівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

• методика навчання англійської мови як іноземної
• технології навчання іноземної мови для академічних цілей
• іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Навчальні посібники:

  • Англійська мова для юридичних факультетів. Частина І: навч. посібник. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. – 148 с. (співавтори: Л. В. Мисик, С. Є. Лопатниченко)
  • Пізнай Британію=British Studies: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 112 с. (співавтор: В. М. Максимук)
  • Англійська мова для біологів=English for Biologists: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с. (співавтори С. О. Волгін, Р. І .Комар.) (Гриф МОН України)
  • Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с. (співавтор Н. О. Микитенко)
  • Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей=Developing Academic Literacy: EAP for Science Majors: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с. (співавтори Н. О. Микитенко, В. Т. Сулим)

Статті:

 

Біографія

1990–1995 студентка факультету іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка
1995–1998 асистент кафедри іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка
1998–2017 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
2017 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» на тему «Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США»
2018 – по даний час доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
2009 – по даний час екзаменатор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти

 

Розклад