Кушнір Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Наукові інтереси

швейцарська франкомовна література, бельгійська франкомовна література, художній переклад  (Ж. Максимович), сучасна дитяча література, французька проза ХХІ ст.

Курси

Вибрані публікації

Автор 53 наук. статей, 1 навчально-методичного посібника, 1 монографії.

 1. Кушнір І. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля Фердинанада Рамюза, співця краю Во: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 122 с.
 2. Кушнір І. Концептуальне та конструктивне значення символу землі у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Монографія / Ірина Кушнір – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 264 с.
 3. Кушнір І. Трансформація натуралізму в творчості К. Лемоньє  /  Кушнір Ірина Богданівна  //  Від бароко до постмодернізму. Зб. наук праць. Випуск ХV –  Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011;
 4. Кушнір І. Дитячі образи у добірці Г. Леклезіо  «Мондо та інші історії» / Кушнір Ірина Богданівна  //  Зарубіжні письменники і Україна. Зб.наук праць.–  Полтава, 2012;
 5. Кушнір І. Порівняльний аспект вивчення літератури у школі: твір і його кіноадаптація / Кушнір Ірина Богданівна // Методика викладання світової літератури (методологічні, психолого-дидактичні аспекти): навчально-методичний посібник / Мацевко-Бекерська Л.В., Ніколенко О.М., Таранік-Ткачук К.В. та ін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013;
 6. Кушнір І. Символ землі  у творенні національної картини (на прикладі франкомовної літератури) / Кушнір Ірина Богданівна // Вісник Львівського національного університету. Серія іноз. мови. Вип. 20. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012;
 7. Кушнір І. Проблематика і символи казок Туве Янсон: вічні цінності та ідеал сім’ї / Кушнір Ірина Богданівна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України – № 6. – 2014.

Біографія

Ассистент кафедри з 2002 р.

Доцент кафедри з 2013р.

Керівник студентського наукового гуртка «Плеяда-2» з 2013 р.(Завантажити файли: Pleyada_3 (звіт), pleyada (інформація); pleyada (фото))

Лекційні курси:

 1. Історія світової літератури 18 – 20ст.
 2. Національна література (французька)
 3. Спецкурс з порівняльного літературознавства Спецкурс має на меті ознайомити з проблемами, що вивчає порівняльне літературознавство та сформувати розуміння основних понять, рівнів, підходів компаративістики; розглянути особливості розвитку прозових, ліричних та драматичних жанрів світової літератури  у порівнянні з українською.4.Новітня французька література (спецкурс)Спецкурс має на меті  ознайомити з тенденціями розвитку роману  у Франції ХХІ ст., використовуючи для читання та аналізу оригінальні тексти чи їх українські переклади.5.Натуралістичний роман у Бельгії та Франції (спецкурс)Спецкурс має на меті  ознайомити з тенденціями розвитку натуралістичного роману у Франції та Бельгії кін. ХІХ ст., використовуючи для читання та аналізу оригінальні тексти чи їх українські переклади; вивчити естетичну позицію, періоди творчості Е. Золя, братів Гонкурів, К. Лемоньє, прочитати їхні романи та теоретичні праці.
  1. Швейцарська франкомовна література (спецкурс)

  Предметом  вивчення  навчальної дисципліни є основні етапи розвитку франкомовної швейцарської літератури. Особливу увагу приділено періоду кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст., коли ця література сягає найбільшого розвитку. Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із провідними літературними напрямами, течіями, жанрами у франкомовній літературі Швейцарії вказаного періоду, у вивченні творчості провідних письменників, їхніх новацій та внеску в світовий літературний процес, у розумінні національних особливостей франкомовної літератури Швейцарії.

Розклад