Кушнір Лілія Олегівна

Наукові інтереси

 1. Художній переклад
 2. Українська толкіністика
 3. Усний синхронний та послідовний переклад

Курси

Публікації

 1. Кушнір Л. О. Етапи перекладацької роботи над формуванням онімних відповідників (на прикладі перекладів ономастикону роману Дж. Р. Р. Толкіна “Володар Перснів” українською мовою) / Л. О. Кушнір // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, – Вип. 45. – 354 с. – С. 268–271.
 2. Кушнір Л. О. Лінгвопоетика в романі Дж. Р. Р. Толкіна “Володар Перснів”: штучні мови, ономастикон і реалії / Л. О. Кушнір // Наукові записки Міжнародного гуманітарного ун-ту. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет. – – Вип. 21. – Ч. II. – 392 с. – С. 241–245.
 3. Кушнір Л. О. Зіставний аналіз мовно-змістових деформацій в українському та російському перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна “The Lord of the Rings” за авторством А. Немірової / Л. Кушнір // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – 2014. – №4(281). – 240 с. – С. 210–216.
 4. Кушнір Л. О. Авторська лексика роману Дж. Р. Р. Толкіна “Володар Перснів”: лінгвістичний статус і класифікація / Л. О. Кушнір // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, – Вип. 17. – Т. 1 (169). – 652 с. – С. 58–65.
 5. Кушнір Л. О. Відтворення авторської лексики штучних мов Дж. Р. Р. Толкіна в українсь­ких перекладах / Л. О.Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2016. – Вип. 4. – 124 с. – С. 22–29.
 6. Кушнір Л. О. Авторська лексика Дж. Р. Р. Толкіна в українському відтворенні: перекладацькі стратегії / Л. О. Кушнір // Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40). – С. 334–341.
 7. Кушнір Л. О. Стратегії відтворення імпліцитного змісту творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах / Л. О. Кушнір // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Фі­лологія». – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, – Вип. 24, Т. 2. – 172 с. – С. 118–122.
 8. Кушнір Л. О. Стратегії відтворення «мовної поліфонії» творів Дж. Р. Р. Тол­кіна в українських перекладах / Л. О.Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2017. – Вип.  – 118 с. – С. 18–26.

Біографія

З 2013 р. – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка

2014-2017 рр. – аспірант кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 р. – диплом магістра філології з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад

2008-2012 рр. – диплом бакалавра філології з відзнакою, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – англо-український переклад

Розклад