Кушнір Оксана Павлівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Курси

Публікації

Кушнір О.П. З історії дослідження кастильських прислів’їв та приказок: XIV – XVII ст. в Іспанії // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 97–101.
Кушнір О.П. Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 10. – С. 172–177.
Кушнір О.П. Тварина і людина як символічні персонажі іспанських прислів’їв і приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2006. – №13. – С. 140–144.
Кушнір О.П. Метрична структура іспанських пареміологічних одиниць // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26. – С.98–102.
Кушнір О.П. Порівняння як засіб художньої образності в іспанських прислів’ях та приказках // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 3. – С. 320–324.
Кушнір О.П. Метафоричність прислів’їв та приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2007. – №14. – С. 143–148.
Кушнір О.П. Варіативність іспанських прислів’їв і приказок // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 30. – С.69–74.
Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів’їв та приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4. – С. 49–52.
Кушнір О.П. Елементи фонічної організації іспанських прислів’їв і приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 16. – С. 140–143.
Кушнір О. П. Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках / О. П. Кушнір // Пробл. семантики слова, речення та тексту : Збірник наукових праць. / За.ред. Н. М. Корбозерова. – Київ : ЛоГос, 2009. – Вип. 16. – С. 271–280.
Кушнір О. П. Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках / О. П. Кушнір // Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс». – Чернівці, 2009. – Вип. 484. – С. 140–143.
Кушнір О. П. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2012. – №19. – С. 127–131.
Кушнір О. П. Структурно-граматичні моделі іспанських прислів’їв і приказок / О. П. Кушнір // Пробл. семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2011. – Вип. 20. – С. 238–243.
Кушнір О. П. Середньовічне бачення анімалістичних образів / О. П. Кушнір // Сборник научных докладов. Актуальные вопросы в современной науке. – Варшава, 2013. – №5. – С. 49–52.

Підручники, навчальні посібники:

1. Román Pomirko, Oksana Kushnir, Ivanna Jomytska. GRAMÁTICA ESPAÑOLA EN EJERCICIOS. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 308 с.
2. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013.– 76 c.
3. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
4. Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.– 166 c.

Біографія

Народилась 21 серпня 1981 року в м. Львові. В 1988 році розпочала навчання у Львівській середній школі №80 з поглибленим вивченням іспанської мови, яку закінчила в 1998 році. У цьому ж році стала студенткою факультету іноземних мов (спеціальність іспанська мова та література) Львівського національного університету ім. Івана Франка. За період навчання в університеті здійснила кілька поїздок за кордон: 1.07.2001 – 31.07.2001: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad Complutense в Мадриді; листопад 2002 року – приватна подорож (м. Саламанка); 1.07.2003 – 28.07.2003: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad de Malaga в Малазі; липень 2004 року – приватна подорож (м. Мадрид) з метою опрацювання фондів мадридських бібліотек та нагромадження матеріалу для написання наукової дисертації. В 2002 році здобула диплом Бакалавра філології, а в 2003 році диплом Магістра філології за спеціальністю «іспанська мова та література, англійська мова, світова література». У квітні 2003 року учасник Всеукраїнської студентської олімпіади з іспанської мови в Києві. З листопада 2003 по 2007 року аспірантка кафедри французької філології ЛНУ ім. І. Франка (тема дисертаційної роботи: «Структура і семантика іспанських прислів’їв і приказок (на матеріалі зоонімів)»). Професійну діяльність розпочала ще у студентські роки, а саме з 1.09.2001 по 1.09.2003 викладач іспанської мови в середній школі №80 м. Львова з поглибленим вивченням іспанської мови, а з березня 2004 року викладач іспанської мови на кафедрі французької філології ЛНУ ім. І. Франка. Перебуваючи на посаді асистента цієї ж кафедри викладає іспанську як основну та другу іноземну мову, читає курс лінгвокраїнознавства та методики викладання. 31.03.05–02.04.2005 прослухала «Курси дидактики іспанської мови як іноземної», організовані АЕСІ, Посольством Іспанії в Україні, Київським Національним Лінгвістичним Університетом та Московським Інститутом Сервантеса (м. Київ) та 19-21.04.2007 «ІІ Курси дидактики іспанської мови як іноземної», організовані АЕСІ, Посольством Іспанії в Україні, Київським Національним Університетом ім. Т.Шевченка та Московським Інститутом Сервантеса. 3-4.04-2008 взяла участь у Методичних курсах для викладачів та вчителів іспанської як другої іноземної, які проходили у Дніпропетровському університеті Економіки та Права, під егідою видавництва EDELSA. 9-10.10.2008 та 15-16.10.2009 учасник відповідно ІІІ та ІV Курсів дидактики іспанської мови як іноземної, організовані АЕСІ, Посольством Іспанії в Україні, Київським Національним Лінгвістичним Університетом та Московським Інститутом Сервантеса (м. Київ). 01.01.2010 – 28.02.2010 – стажування в університеті міста Касерес (Іспанія).

Розклад