Лесько Христина Степанівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Наукові інтереси

Іноземні мови, переклад, література, психологія, туризм.

Курси

Публікації

1. Лесько Христина Семантична характеристика демінутивних та аугментативних суфіксів у складі власних назв. На матеріалі сучасної іспанської комунікації / Христина Лесько // Наукові записки. – Випуск 95. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 504–508.
2. Лесько Х. С. Експресивність слів із суфіксами суб`єктивної оцінки в іспанських періодичних виданнях / Х. С. Лесько // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – 2012. – № 6 (231) . – С. 107–111.
3. Лесько Х. С. Специфіка оцінно-емотивного функціонування зменшувальних та збільшувальних суфіксів у структурі фразеологічних одиниць (на матеріалі мовлення сучасних іспанських ЗМІ) / Х. С. Лесько // Слов`янський збірник. (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч.2. – С. 106–112.
4. Помірко Р. С., Лесько Х. С. Словотвірна категоризація суфіксів демінутивності та аугментативності / Р. С. Помірко, Х. С. Лесько // Zbiór raportów naukowych. «Nauka w świecie współczesnym». (29.05.2013 – 31.05.2013) – Łódź : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 56–62.
5. Лесько Х. С. Методологічні засади та принципи дослідження демінутивів / аугментативів. На матеріалі іспанського мас-медійного дискурсу / Х. С. Лесько // Zbiór raportów naukowych «Тeoria i praktyka-znaczenie badań naukowych». 29.07.2013 – 31.07.2013 część 2. – Lublin: wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 9–13.
6. Христина Лесько Полісемантична природа аугментативного суфікса –azo (на матеріалі сучасної іспанської преси) / Христина Лесько // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2013. – Випуск 21. – С. 144–149.

Біографія

2004 року закінчила Львівську загальноосвітню середню школу № 80 з поглибленим вивченням іспанської мови  і вступила на факультет іноземних мов (спеціальність „Іспанська мова та література”) Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2007 р.  здала екзамен на отримання диплому DELE (Diploma de español como lengua extranjera).

З 2008 по 2010 рр. року працювала вчителем іспанської мови у Львівській середній школі №80 з поглибленим вивченням іспанської мови.

З 2009 р. навчається в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка (тема дисертаційного дослідження “Лінгвопрагматика лексичних форм демінутивності та аугментативності в сучасному іспанському масмедійному дискурсі”).

З 2009 року працює на посаді асистента кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію: “Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аугментативних дериватів у сучасному іспанському масмедійному дискурсі”. Науковий керівник – професор Помірко Р.С.

Розклад