Ляшенко Тетяна Степанівна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Наукові інтереси

лінгвістика тексту, лінгвостилістика, функціональна стилістика, переклад.

Курси підвищення кваліфікації: семінар з перекладознавства (Мюнхен, 1995), семінари з країнознавства та методики викладання німецької мови як іноземної (Київ 2007, 2009, 2010; Бонн 2007; Львів 2010, 2011).

Курси

Вибрані публікації

 1. Ляшенко Т.С. Типологічні риси та структурно-композиційні особливості різновидів мистецтвознавчої рецензії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 9. – Львів, 2001. – С. 103-111.
 2. Ляшенко Т.С. (у співавторстві). Особливості перекладу романтичних балад Т.Г.Шевченка німецькою мовою. Збірка наукових статей Київського державного лінгвістичного університету. “Проблеми зіставної семантики”. К., 2001, с. 371-375.
 3. Ляшенко Т.С. Структурно-композиційні особливості зв’язності текстів мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецької мови) // Українське мовознавство. Вип. 26. Міжвідомчий науковий збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – С. 82 – 86.
 4. Ляшенко Т.С. Прагмасемантичні особливості типів оцінної інформації у мистецтвознавчій рецензії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 11. – Львів, 2003. – С. 113 – 125.
 5. Ляшенко Т.С. Особливості тематичної структури текстів мистецтвознавчої рецензії / Т. С. Ляшенко // Іноземна філологія. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 113  :  Статті та повідомлення. – С. 208 – 215.
 6. Ляшенко Т.С. Функціонування зображальних та графічних засобів у тексті мистецтвознавчої рецензії / Т. С. Ляшенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 232 : збірник наукових праць. – С. 123 – 128.
 7. Laschenko T. “Einwirkung extralinguistischer Faktoren des Zeitungsdiskurses auf die Modellierung der Bewertung im Text der Kunstrezension“ // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung 23.-24. Mai 2005. Lwiw, 2005, S. 116 – 119.
 8. „Про співвідношення слова та зображення (на матеріалі мистецтвознавчої рецензії)“ // Наукові записки. – Випуск 75(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2008. – С. 200 – 202.
 9. Ляшенко Т.С. Розвиток стилістики і поняття стилю у германістиці / Т. С. Ляшенко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Випуск 81, ч. 2 : Статті та повідомлення. – С. 142 – 144.
 10. Die interkulturelle Kompetenz als Komponente der Übersetzungskompetenz // Перспективи німецької мови та германістики в Україні / Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (16-17 жовтня 2009 р.). – Чернівці: «Книги-XXI», 2009. – С. 63-65

11.Lyashenko T. Pragmasemantische Typen der Bewertung in der Kunstrezension(mit einem Beispiel für den interkulturellen Vergleich) / T. Lyashenko //Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw „Ukrainisch-deutsche Begegnungen: Sprache, Literatur,Didaktik“ = Матеріали Українсько-баварського конгресу германістів у Львівському національному університеті імені Івана Франка „Українсько-німецькі зустрічі: мова, література, дидактика“, 16-17 квітня 2010 р. – Львів : видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 66-72.

 1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 112 с.

Біографія

1987 – 1992 – студентка Львівського державного університету ім. І. Франкакафедри німецької філології. Спеціальність “Німецька мова та література“;

1992-1996 – асистент кафедри німецької філології;

1996 – 2003 – аспірант кафедри німецької філології ЛДУ;

2004 – захистила кандидатську дисертацію на тему „Структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту мистецтвознавчої рецензії (на матеріалі німецьких газет);

З 2006 – викладач у Центрі вивчення німецької мови (партнер Ґете-Інституту в Україні);

2008 -2009 – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;

З 2009 – доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;

2011 – отримала звання доцента кафедри міжкультурної комунікації та перекладу.

Ляшенко Тетяна Степанівна, філолог-германіст, мовознавець, стипендіат стипендії Ґете-Інституту (м. Бонн), член Асоціації українських германістів

Читає курс лекцій з дисциплін:  „Вступ до спеціальності“, „Теорія перекладу“, „Стилістика німецької мови“.

Розклад