Маєвська Ольга Тадеушівна

Посада: асистент кафедри французької філології, асистент кафедри світової літератури (за сумісництвом)

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Курси

Вибрані публікації

1. Екзистенціалізм як філософська основа романів Міґеля де Унамуно // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2004. – № 11. – С. 127-134.
2. Поняття агонії як способу вираження внутрішнього світу людини у романі М. де Унамуно «Абель Санчес» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2007. – № 13. – С. 119-127.
3. Las novelas de Unamuno desde el punto de vista de los estudios literarios de generisidad // Actas del Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kyiv, 2010. – P. 125-132.
4. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології у романі Міґеля де Унамуно // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, № 18, 2011. – С. 184 – 189.
5. Маєвська О. Т. Особиста і колективна ідентичність у романі Мігеля де Унамуно «Святий Мануель Добрий, мученик» / О. Т. Маєвська // Наукові праці. Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – С. 54–57. – 0,3 др. арк.
6. Маєвська О. Т. Стратегії замовчування ідентичності в романі «Абель Санчес» М. Де Унамуно / О. Т. Маєвська // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 20 (ч. 1). – С. 245–250.
7. Маєвська О. Т. Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset: los primeros pasos hacia la teoría de la identidad narrativa / О. Т. Маєвська // Матеріали III Конгресу іспаністів в Україні. – Київ, Посольство Іспанії, 2012. – С. 158– 164.

Переклади наукових праць/художні переклади:
1. Маєвська О. Т. Святий Мануель Добрий, мученик / О. Т. Маєвська // Мігель де Унамуно. Вибрані твори. – Львів : Астролябія, 2011. – C. 429- 465.
2. Мігель де Унамуно. Святий Мануель Добрий, мученик / Унамуно Мігель де // Вибрані твори ; пер. з іспан. Маєвська О. та Шовкун В. 2-ге змінене видання – Львів : Астролябія, 2012. – C. 505–547. – 9,4 др. арк.

Навчальні посібники:
1. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013.– 76 c.
2. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
3. Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.– 166 c.

Біографія

У 1997 році закінчила середню школу №80 міста Львова з поглибленим вивченням іспанської мови. Протягом 1997–2002 років навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов за спеціальністю іспанська мова і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. Після закінчення навчання поступила в заочну аспірантуру на кафедрі світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, працюю над темою дисертаційного дослідження “Художньо-філософська концепція в романах Міґеля де Унамуно 1910–1930-х рр.”

Протягом 2000–2002 років працювала вчителем іспанської мови у середній школі №80 міста Львова. З вересня 2002 року працюю на посаді асистента кафедри французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад