Максимчук Богдан Васильович

Посада: завідувач кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032)239-47-67

Наукові інтереси

Б. В. Максимчук – відомий учений в галузі германського мовознавства, автор понад 100 наукових праць, присвячених проблемам частин мови і, зокрема, категоріальному статусу кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові, а також питанням комунікативної лінгвістики,  лінгвістичної прагматики. Досліджує також питання дидактизації лінгвістичних категорій як одного із важливих засобів розвитку мовної і мовленнєвої компетенції студентів-германістів. Б. В. Максимчук – автор або співавтор 5 підручників, присвячених вивченню історії готської та німецької мов, синхронного стану сучасної німецької мови тощо. Найважливіші серед них: «Einführung in die Germanistik», Lwiw, 2004; «Lehr- und Übungsbuch zur Geschichte der deutschen Sprache », Lwiw, 2003; «Deutsch für Philologen », Winnyzja, 2006. Ряд наукових праць присв’ячені дослідженню історії української германістики  і, зокрема,  германістики у Львівському університеті. Учасник міжнародних і всеукраїнських конгресів у Мюнхені, Відні, Варшаві, Жешуві, Кракові, Києві, Донецьку, Полтаві, Одесі, Чернівцях, Ужгороді.  Співорганізатор 12 конгресів українських і баварських германістів та 20 щорічних конференцій Спілки германістів України, міжнародних наукових семінарів аспірантів вузів України, Австрії, Німеччини, Польщі. Завдяки особистій ініціативі Б. В. Максимчука кафедра німецької філології активно співпрацювала з Віденським, Фрайбурзьким та Ольденбурзьким університетами, Буковинським інститутом  у м. Аугсбурзі та продовжує тісну співпрацю з університетом Ерлянген-Нюрнберг, фондом Г. Зайделя у Мюнхені, Комітетом Галицьких німців. Одним з важливих результатів такої співпраці є видана у видавництві «Peter Lang» у 2011 році збірка наукових праць викладачів та аспірантів кафедри німецької філології та інституту германістики університету Ерлянген – Нюрнберг «Die Lemberger Germanistik in der Ukraine»під редакцією проф. Б. Максимчука та проф. Ш. Шірнгольца.

 

 

Курси

Вибрані публікації

Підручники і посібники:

1.Lehr- und Übungsbuch zur Geschichte der deutschen Sprache. Lwiw, 2003 (277 ст.)

2.Deutsch für Philologen. „Nova Knyha“, Vinnytsya, 2006 (535 ст.)

3.Einführung in die Germanistik. Lwiw, 2011 (182ст.)

4.Einführung in die Phonetik der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für Germanistikstudierende. Lwiw, 2012 (79 ст.)

 1. Віталіш Л.П., Максимчук Б.В., Сулим В.Т. Лексикологія німецької мови як другої іноземної. Посібник. Львів, 2006, 176с.

Основні статті:

 1. Про еволюцію граматичного концепту кваліфікативних слів німецької мови. – «Іноземна філологія», Львів, 1997, вип.. 110, с. 25-35.
 2. Про категоріальну семантику кваліфікаторів сучасної німецької мови. – «Іноземна філологія», Львів, 1988, вип.. 90, 58-64.
 3. Взаємозв’язок між граматичними і валентними властивостями кваліфікатора в структурі актуальних речень сучасної німецької мови.- «Іноземна філологія», Львів, 1993, вип.. 105, с. 43-50.
 4. Розвиток германістики в Україні у повоєнні роки. – Матеріали міжнародної конференції „Deutsch – und Auslandsgermanistik: Geschichte – Stand – Ausblicke“, Варшава, 1998, с. 119-127.
 5. Деякі аспекти розвитку мовної компетентності студентів-германістів.- «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної». (Матеріали IV міжнародної науково-практичної  конференції). Полтава, с. 186-190.
 6. До критики логіко-філософських концепцій категоріального значення кваліфікативних слів у германському мовознавстві у XVII – XX ст. – «Наукові записки Одеського державного університету ім. Мечникова, серія: романо-германська філологія», Одеса, 2008, с. 81-91.
 7. До питання синтагматичної значимості кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові. – Наукові записки Кіровоградського державного університету ім. В. Винниченка. Серія: філологічні науки (Мовознавтсво), Кіровоград, 2009, вип. 81 (2), с. 7 – 11.
 8. Логічна валентність кваліфікативних слів та її роль у реалізації граматичного концепту частини мови. – Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, серія Філологічні науки, вип. 75 (2) , 2008, с. 10-13.
 9. Die ukrainische historische Germanistik als Gegenstand in Forschung und Lehre. – Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2011. – S. 19 – 31.
 10. Das Adjektiv – Adverb-Problem aus der Sicht der Wortartenklassifikation im Deutschen: Literatura. Jezyk.  Pogranicza  komparatystyki. – Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012, S. 1444 – 1464.
 11. Zum Werdegang und zum lingualen Status der adjektivischen Kurzform im Deutschen : – Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 53, 2016, S. 87- 96 ( у співавторстві).
 12. Über die kategoriale Bedeutung der qualifikativen Wörter im Deutschen/ „Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка“. Серія : філологічні науки (мовознавство), вип. 146, Кіровоград, 2016. с. 514-521 ( у співавторстві).
 13. Максимчук Б. В. ( у співавторстві) Zur Rolle der Präsuppositionen in der Organisation des deutschen und englischen Sprachdenkens/ Богдан Максимчук, Ірина Арабська// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Випуск 154.- Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф. – Кіровоград, 2017. – 830 с., ст. 46-51.
 14. Максимчук Б. В. ( у співавторстві) Über Diffusion,  Relativität, und Implikationen im deutschen und englischen Sprachdenken/ Богдан Максимчук, Ірина Арабська// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Випуск 165.- Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф. – Кіровоград, 2018. – 694 с., ст. 662-669.

 

Наукова біографія

Б. В. Максимчук закінчив у  1965 році закінчив відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.  З 1965 р. працював у Львівському університеті асистентом кафедри іноземних мов, а з 1968 р. заступником декана факультету іноземних мов. З 1971 по 1973 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі німецької філології. Під керівництвом професора Задорожного Б. М. написав кандидатську дисертацію «Граматичний статус елементарних знаків типу «gut» у сучасній німецькій мові», яку захистив у 1977 році. Звання доцента отримав у 1979 р.

З 1980 по 1995 роки – декан факультету іноземних мов , а з 1987 року – завідувач кафедри німецької філології. У 2002 р. обраний професором Українського Вільного Університету (Мюнхен). У 2007 р. одержав наукове звання професора кафедри німецької філології. У 1990 р. нагороджений орденом  «Знак Пошани». Член Ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, а також  член редколегій наукових журналів «Іноземна філологія» (Львів), „Deutschkunde“  (Варшава), «Іноземні мови у вищих навчальних закладах України» (Київ). Був головою спеціалізованої Ради по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності «германські мови» , неодноразово виступав опонентом на захистах кандидатських дисертацій, керує науковою роботою студентів та аспірантів, читає теоретичні курси зі вступу до германської філології, історії німецької мови та актуальних проблем сучасного германського і загального мовознавства.

 

Розклад