Максимчук Богдан Васильович

Посада: завідувач кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

Б. В. Максимчук – відомий учений в галузі германського мовознавства, автор понад 70 наукових праць, присвячених проблемам частин мови і, зокрема, категоріальному статусу кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові. Досліджує також питання дидактизації лінгвістичних категорій як одного із важливих засобів розвитку мовної і мовленнєвої компетенції студентів-германістів. Ряд наукових праць присв’ячені дослідженню історії української германістики і, зокрема, германістики у Львівському універсиеті. Учасник міжнародних і всеукраїнських конгресів у Мюнхені, Відні, Варшаві, Києві, Донецьку, Полтаві.

Співорганізатор конгресів українських і баварських германістів. Завдяки особистій ініціативі Б.В. Максимчука кафедра німецької філології активно співпрацювала з Віденським, Фрайбурзьким та Ольденбурзьким університетами, Буковинським інститутом у м. Аугсбурзі та продовжує співпрацю з університетом Ерлянген-Нюрнберг, фондом Г. Зайделя у Мюнхені, Комітетом Галицьких німців.

Курси

Вибрані публікації

Підручники і посібники:
Lehr- und Übungsbuch zur Geschichte der deutschen Sprache. Lwiw, 2003.
Deutsche für Philologen. „Nova Knyha“, Vinnytsya, 2006.
Einführung in die Germanistik. Lwiw, 2011.

Основні статті:

 1. Про еволюцію граматичного концепту кваліфікативних слів німецької мови. – “Іноземна філологія”, Львів, 1997, вип. 110, с. 25-35.
 2. Про категоріальну семантику кваліфікаторів сучасної німецької мови. – “Іноземна філологія”, Львів, 1988, вип. 90, 58-64.
 3. Взаємозв”язок між граматичними і валентними властивостями кваліфікатора в структурі актуальних речень сучасної німецької мови. – “Іноземна філологія”, Львів, 1993, вип. 105, с. 43-50.
 4. Розвиток германістики в Україні у повоєнні роки. – Матеріали міжнародної конференції “Deutsch – und Auslandsgermanistik:Geschichte – Stand – Ausblicke“, Варшава, 1998, с. 119-127.
 5. Деякі аспекти розвитку мовної компетенції студентів-германістів. – “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної”. (Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції). Полтава, с. 186-190.
 6. До критики логіко-філософських концепцій категоріального значення кваліфікативних слів у германському мовознавстві у ХVII –XXст. – Наукові записки Одеського державного університету ім. Мечникова, серія: романо-германська філологія, Одеса, 2008, с. 81 – 91.
 7. До питання синтагматичної значимості кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові. – Наукові записки Кіровоградського державного університету ім. В. Винниченка. Серія: філологічні науки (Мовознавство), Кіровоград, 2009, вип. 81 (2), с. 7 – 11.
 8. Логічна валентність кваліфікативних слів та її роль у реалізації граматичного концепту частини мови. – Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, серія Філологічні науки, вип. 75 (2), 2008, с. 10 – 13.
  Die ukrainische historische Germanistik in Forschung und Lehre. – Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2011. – S. 19 – 31.
 9. Das Adjektiv-Adverb-Problem aus der Sicht der Wortartenklassifikation im Deutschen: Kultura. Literatura. Język. Pogranicza komparatystyki. – Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa. – 2012. – S. 1444-1464
 10. Zum Werdegang und zum lingualen Status der adjektivischen Kurzform im Deutschen: – Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 53, 2016, S. 87-96 (у співавторстві).
 11. Über die kategoriale Bedeutung der qualifikativen Wörter im Deutschen / Богдан Максимчук, Ірина Арабська// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство), вип.146. – Кіровоград, 2016. – с. 514-521

 

Наукова біографія

У 1965 році закінчив відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1965 р. працює у Львівському університеті асистентом кафедри іноземних мов, а з 1968 р. заступником декана  факультету іноземних мов. З 1971 по 1973 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі німецької філології. Під керівництвом професора Задорожного Б. М. написав кандидатську дисертацію “Граматичний статус елементарних знаків типу “gut“ у сучасній німецькій мові”, яку захистив у 1977 році. Звання доцента отримує у 1979 р.

З 1980 по 1995 роки – декан факультету іноземних мов, а з 1987 року – завідувач кафедри німецької філології. У 2002 р. обраний професором Українського Вільного Університету ( Мюнхен ). У 1990 р. нагороджений орденом “ Знак Пошани”. Був головою спеціалізованої Ради по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності “германські мови”, неодноразово виступав опонентом при захистах кандидатських дисертацій, керує науковою роботою аспірантів, читає теоретичні курси зі вступу до германської філології та історії німецької мови. З 2007р. – професор кафедри німецької філології.

Розклад