Маценка Світлана Павлівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

німецькомовні літератури, синтез літератури та музики, хронотоп у літературі, література жінок, міф у літературі, проблеми наратології.

Курси

Вибрані публікації

1. Діалогічність оповіді роману “Образи дитинства” К. Вольф // Питання літературознавства, вип. 5 (62). Чернівці, 1998 р. – С.  68-75. 2. Модальність музичного часу в художньому творі // Античність-сучасність (питання філології), вип. 2. Збірник наукових праць. Донецьк, 2001 р. – С. 12-16. 3. “Деміфологізований” міф (за романом К. Вольф “Медея” // Питання літературознавства, вип. 8 (65). Чернівці, 2002 р. – С. 53-60. 4. Geschichte der deutschen literatur in perioden, entwicklungsrichtungen, ideen und namen. Львів: ПАЇС, 2003. – 340 с. 5. “Я” як інший”. Мотив двійника як особливий  варіант  експресіоністичної проекції особистісного  “я” (Ф. Верфель “Людина із дзеркала”, Г. Кайзер “Корал”, Е. Барлах “Бідний кузен”) // Експресіонізм. Збірник наукових праць. – Львів: Класика, 2004. – С. 81-98. 6. Влада слів Еліаса Канетті // Подорож до Европи.Галичина, Буковина і Відень на центральноевропейській культурній шахівниці / О. Гаврилів, Т. Гаврилів. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – С. 56-73. 7. Трактування проблеми “хаос / лад” у романі Еліаса Канетті “Засліплення” // Маска і метаморфоза.(Де)конструювання діалогічного мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2006. – С. 51-63. 8.Захід та Схід у тлумаченні Йозефа Рота // Факт як експеримент. Механізми фікціоналізації дійсности у творах Йозефа Рота / Гаврилів Т. – Львів: ВНТЛ – Класика. – Т. 3, 2007. – С. 9-22. 9. Хронотопи свідомості. Про творчість Крісти Вольф. – Львів: ПАЇС, 2007. – 236 с. 10. До проблеми розуміння музики Й. С. Баха у романі Р. Шнайдера “Одкровення” // Іноземна  філологія.  2008,  № 120.  – Львів:  Видавничий центр ЛНУ  ім. І. Франка. – С. 203-209. 11. Інтерес до “іншого” як обгрунтування ідеї культурної багатоманітності: “Верді. Роман опери” Франца Верфеля та “Ренесанс Верді” // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 78. – С. 172-179. 12. ЖиттяТексту Моцартау Великому часіяк його смислова актуалізація (на матеріалі сучасної німецької літератури та літературнокритичної думки) // Збірник наукових праць,серіяПроблеми світової літератури”, вип. 2. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. С. 110-117. 13. Поетика взаємодії: новела Е. Мьоріке “Моцарт у дорозі до Праги” та оповідання П. Гертлінга “Дитина-експонат. У дорозі з родиною Моцарта” // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 298-303.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст.  1989 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. I. Франка за спеціальністю “Німецька мова та література”. 1989-1992 рр. – лаборант, 1992-1993 рр. – викладач-стажист, 1993-1995 рр. – аспірантка, 1995-1998 рр. – асистент, а з 2003 р. – доцент кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. I. Франка, читає курси історії світової літератури Середніх віків, Відродження, XVII ст., історії німецької літератури від Середніх віків до сучасності. 1995 р. – захистила кандидатську дисертацію “Художнє вирішення проблеми “людина – історія” у романі Крісти Вольф “Образи дитинства”. Розробила теоретичний курс “Основні концепції та школи в літературознавстві ХХ ст.” Займається дослідженням типології сучасного австрійського роману. 

Розклад