Мідяна Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лінгвостилістика, риторика, лінгвістика тексту

Курси

Вибрані публікації

1. “Die Periphrase”. Stauffenburg Verlag; Тübingen, 2005, Монографія, 325с.

2. Структурно-семантичні особливості індивідуального перифраза в художньому тексті // Іноземна філологія. – 2001. – Вип. 112. – С. 197-202.

3. Multicodalität und Multimedialität des politischen Videopodcasts. // Матеріали X. Українсько-баварського конгресу германістів. – Львів, 2010. – С. 91-94.

4. Gattungsspezifische Merkmale des politischen Videopodcasts // Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 5. – Kyjiw: Verlag der KNLU, 2010. – S. 9-13.

5. Politischer Videopodcast aus rhetorischer Perspektive// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія філологічні науки (мовознамство). – 2010. – Вип. 89 (5) . – С. 206-211.

6. Rhetorische Kompetenz im DaF-Unterricht. In: DaFiU № 20/ 2008. S. 64-66.

7. Persuasion durch Argumentation am Beispiel einer Wahlkampfrede / Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство), вип. 96 (1). – 2011. – С. 112-116.

8. Der neue Internet-Modus „Videopodcast“ und seine mediensystemspezifischen Vorteile / X. Ukrainisch-bayerischer Germanistenkongresses in München/ Kloster Banz „Die Germanistik um die Jahrtausendwende“, 26. -30. April 2011. – Verlagszentrum der Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw, 2012. – S. 96-101.

9. Traditionelle versus neue Wahlkampfrede. / Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство), вип. 96 (1). – 2011. – С. 112-116.

11. Deutsch. Lehrwerk zum Üben der Fertigkeit „Leseverstehen“. /Т. Midjana, L. Vitalisch, N. Dymschewska u. a. // Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw, 2012. – 148 S.

12. Wahlwerbespot als multimedialer Text. Наукові записки. – Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – C. 141-146.

13. Inszenierte Selbstdarstellung der Politik am Beispiel der ukrainischen und deutschen Wahlwerbespots // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 100–101.

Наукова біографія

1994 р.      закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського університету імені Івана Франка.

1994 – 1996 викладач кафедри іноземних мов Національного університету „Львівська політехніка”

1996 – 1999 аспірант кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка. Робота над дисертаційним дослідженням „Лінгвостилістичні особливості індивідуальних перифраз” (на матеріалі німецьких романів ХХ століття) під керівництвом доц. Буйницької Т. О.

1999 – 2003 стипендіат Німецької служби обмінів

2000 – 2005 аспірант кафедри загальної риторики Тюбінґенського університету

2004р.    захистила кандидатську дисертацію на тему „Die Periphrase” у Тюбінґенському університеті під керівництвом доц. Буйницької Т. О., проф. Йоахіма Кнапе і проф. Юрґена Пафля.

19.10.2006р. пройшла нострифікацію дисертації „Перифраз” (на матеріалі сучасної німецької мови) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті.

18.01.2007р. отримала диплом кандидата філологічних наук.

З 2005р. доцент кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка. Читає курс лекцій з риторики.

2006 – 2014 секретар Асоціації українських германістів.

Різне

Курси

Риторика

Основна мова

Друга іноземна мова

Нагороди

2008-2010 участь у проекті Гете-Інституту України підготовки розробників тестів,

сертифікат «Testautorin» (2010)

2008, 2013 наукові стажування у Тюбінґенському університеті за підтримки Німецької академічної служби обміну.

Розклад