Мідяна Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

  • Риторика
  • Стилістика
  • Лінгвістика тексту
  • Виборча комунікація

Курси

Вибрані публікації

Монографія

Midjana T. Die Periphrase / Tetjana Midjana. – Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2005. – 325 с.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

1. Midjana T. Narration in politischer Werbung / Midjana Tetjana. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство). – 2018. – №165. – С. 669–677.
2. Midjana T. Wahlwerbespot als multimedialer Text / Midjana Tetjana. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство). – 2014. – №130. – С. 141–146.
3. Midjana Tetjana. Persuasion durch Argumentation am Beispiel einer Wahlkampfrede / Midjana Tetjana. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство). – 2013. – №118. – С. 122–125.
4. Midjana T. Traditionelle versus neue Wahlkampfrede / T. Midjana, N. Feshchuk. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство). – 2011. – №96. – С. 112–116.
5. Midjana T. Politischer Videopodcast aus rhetorischer Perspektive / Midjana Tetjana. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія філологічні науки (мовознамство). – 2010. – №89. – С. 206–211.
6. Midjana T. Gattungsspezifische Merkmale des politischen Videopodcasts / Midjana Tetjana. // Germanistik in der Ukraine. – 2010. – С. 9–13.
7. Midjana T. Rhetorik und Linguistik / Т. М. Мідяна. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія філологічні науки (мовознавство).. – 2009. – №81. – С. 144–146.
8. Мідяна Т. М. Перифрастичний ряд як засіб поліфонії у художньому тексті / Т. М. Мідяна. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія філологічні науки (мовознамство).. – 2008. – №75. – С. 27–31.
9. Мідяна Т. М. Текстові особливості традиційних і індивідуальних перифраз / Т. М. Мідяна. // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2002. – №75. – С. 151-157.
10. Мідяна Т. М. Структурно-семантичні особливості індивідуального перифраза в художньому тексті / Т. М. Мідяна.// Іноземна філологія. – 2001. – №112. С. 197-202.
11. Мідяна Т. М. Індивідуальний перифраз як явище вторинної номінації / Т. М. Мідяна. // Придніпровський науковий вісник. Філологія. Педагогіка. – 1998. – №91. – С. 75–82.

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

1. Midjana T. Der neue Internet-Modus „Videopodcast“ und seine mediensystemspezifischen Vorteile / Midjana Tetjana. // Die Germanistik um die Jahrtausendwende : X. Ukrainisch-bayerischer Germanistenkongresses ( München/ Kloster Banz 26–30 April 2011.). – Verlagszentrum der Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw, 2012. – S. 96–101.
2. Midjana T. Die Periphrase unter der textrhetorischen Perspektive / Midjana Tetjana. – Lwiw: Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw, 2011. – S. 182-190.
3. Midjana T. Multicodalität und Multimedialität des politischen Videopodcasts / Midjana Tetjana. // Матеріали X. Українсько-баварського конгресу германістів. – 2010. – С. 91–94
4. Midjana T. Kalenderwettbewerb 2008: „Warum lerne ich Deutsch? / Midjana Tetjana. // DaFiU. – 2009. – №21. – S. 108.
5. Midjana T. Rhetorische Kompetenz im DaF-Unterricht / Midjana Tetjana. // DaFiU. – 2008. – №20. – С. 64–66.
6. Midjana T. Die Bedeutung der Rhetorik in der modernen Kommunikationsgesellschaft /Midjana Tetjana. // Die II. internationale Germanistentagung „Sprachkommunikation in der postindustriellenen Gesellschaft. – 2007. – С. 190–192.
7. Midjana T. Rhetorik in der Schule / Midjana Tetjana. // DaFiU. – 2007. – №19. – С. 53–56.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

1. Midjana T. Wo verläuft die Grenze zwischen Rhetorik und Linguistik? / Midjana Tetjana. // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: матеріали ХХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Чернівці, 28 – 20 вересня 2017 р.). – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – С. 87–88.
2. Midjana T. Narration in Wahlwerbespots /Т. Midjana//:Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen : матеріали ХХІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 4 – 6 жовтня 2016 р.). – Львів : ПАІС, 2016. – С. 106–107.
3. Midjana T. Inszenierte Selbstdarstellung der Politik am Beispiel der ukrainischen und deutschen Wahlwerbespots / Midjana Tetjana. // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 100–101.
4. Midjana T. Argumentation in Wahlkampfreden / Midjana Tetjana // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С. 161–162.
5. Midjana T. Thematische Aufbereitung in politischen Videopodcasts / Midjana Tetjana // Deutsche Sprache im ukrainischen Kontext: Bildung und Entwicklung der Sprachkompetenz, kontrastive Untersuchungen und interkulturelle Kommunikation : Thesen der XIX. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung ( Odessa, 21. – 22. September 2011.) . – Odessa: Feniks, 2012. – S. 132-133.
6. Midjana T. Die Rolle der Periphrase für Argumentation / Midjana Tetjana // Die Rolle der deutschen Sprache für den Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturtransfer in der Ukraine : Thesen der XVIII. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung. – Uzgorod, 2011. – S. 138-139.
7. Midjana Т. Struktur des neuen Internet-Modus „Politischer Videopodcast“ aus der Perspektive der Rhetorik / Midjana Tetjana // Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt : Thesen der XVII. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung. – Lwiw, 2010. – S. 68-69.
8. Midjana T. Lexikalisierte Metapher versus konventionelle metaphorische Periphrase / Midjana Tetjana // Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Ukraine: Thesen der XVI. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung. – Tscherniwzi, 2009. – S. 68-69.
9. Midjana T. Metonymische Periphrase und Metonymie / Midjana Tetjana // DaF-Unterricht in Theorie und Praxis: Entwicklungsperspektiven: Thesen der XV. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung. – Ternopil, 2008. – S. 170-173.
10. Midjana T. Periphrasen in unterschiedlichen Textgenres / Midjana Tetjana // Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext : Thesen der ХIV. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung. – Donezk, 2007. – S. 106-108.
11. Midjana T. Semantische und syntaktische Merkmale einer Metapher und einer metaphorischen Periphrase / Midjana Tetjana // Deutsch als erste und zweite Fremdsprache im schulischen und universitären Fremdsprachenunterricht in der Ukraine: Thesen der ХІІІ. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung. – Lwiw, 2006. – S. 49-51.
12. Midjana T. Semantische Besonderheiten einer Periphrase und einer Paraphrase / Midjana Tetjana // Berufsbildung eines Lehrenden und Spezifika des Lehr- und Lernprozesses an Bildungseinrichtungen der Ukraine im Kontext des Europäischen Referenzrahmens und Bologna-Prozesses: Thesen der 12. Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz der Deutschlehrer. – Lwiw, 2005. – S. 47-49.
13. Midjana T. Periphrasen der geographischen Bezeichnungen / Midjana Tetjana // Interkulturelle Germanistik bzw. Interkulturelles Lernen im ukrainischen Kontext : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 26-28 вересня 1997р.). – Львів: ПАІС, 1997. – С. 8-9.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Midjana T. Rhetorik und Stilistik / Midjana Tetjana // Aktuelle Probleme und Perspektiven der Forschung in den germanischen und romanischen Sprachen und in der Literatur : Thesen der IV. Konferenz der jungen Wissenschaftler. – Donezk, 2006. – S. 64-64.

Навчально-методичні праці

1. Німецька мова Посібник для самостійної роботи над читанням / [Л. П. Віталіш, Т. М. Мідяна, Н. В. Димчевська та ін.]. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 148 с.
2. Skalierte Prüfung Deutsch (А2-В2). Modelltest mit Audio CD. / [T. Midjana, L. Sawtschenko, S. Sotnikova та ін.]. – Bonn: punkto druck + medien gmbh, 2010. – 32 с.

Наукова біографія

1994 р.      закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського університету імені  Івана Франка.

1994 – 1996 викладач кафедри іноземних мов Національного університету „Львівська політехніка”.

1996 – 1999 аспірант кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка. Робота над дисертаційним дослідженням „Лінгвостилістичні особливості індивідуальних перифраз” (на матеріалі німецьких романів ХХ століття) під керівництвом доц. Буйницької Т. О.

1999 – 2003 стипендіат Німецької служби обмінів.

2000 – 2005 аспірант кафедри загальної риторики Тюбінґенського університету (Німеччина).

2004р.    захистила кандидатську дисертацію на тему „Die Periphrase” у Тюбінґенському університеті під керівництвом доц. Буйницької Т. О., проф. Йоахіма Кнапе і проф. Юрґена Пафля.

2005 отримала академічний титул доктора філософії в університеті Тюбінґен (Німеччина)

19.10.2006р. пройшла нострифікацію дисертації „Перифраз” (на матеріалі сучасної німецької мови) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському національному лінгвістичному університеті.

18.01.2007р. отримала диплом кандидата філологічних наук.

2005 – 2011. асистент   кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка.

14.04.2011р. отримала вчене звання доцента кафедри німецької філології.

З 2011 доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2006 – 2014 секретар Асоціації українських германістів.

Різне

Підвищення кваліфікації та сертифікати

1995 підвищення кваліфікації у Західносаксонському вузі Цвікау та у вузі Брауншвайг/ Волфенбютель (Німеччина) за міжнародною програмою Європейської Співдружності «TEMPUS TACIS»

2006 відвідала семінар у Гете-Інституті України «Grundlagen der Prüfungs- und Testentwicklung».

2007 участь у міжнародному IDV-семінарі «Handlungsorientierte Länderkunde D-A-CH für MultiplikatorInnen», який проходив у Фрайбурзі (Німеччина), Фріобурзі (Швейцарія) та Граці (Австрія).

2008 наукове стажування в інституті Загальної риторики університету Тюбінген (Німеччина) за підтримки Німецької служби академічного обміну

2008-2010 пройшла підготовку у Гете-Інституті України як автор тестів з німецької мови на основі Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (5 освітніх семінарів (112 годин) та 5 етапів в режимі „онлайн“ (150 годин)). Отримала сертифікат «Автор тестів». Відповідно до виданого сертифікату є кваліфікованим спеціалістом для укладання тестових завдань та проведення семінарів з підвищення кваліфікації на тему розробки тестів.

2013 наукове стажування в інституті Загальної риторики університету Тюбінген (Німеччина) за підтримки Німецької служби академічного обміну

2013 участь у міжнародному IDV-семінарі підвищення кваліфікаціїі «Sprachräume er-fahren, який проходив у Ляйпцігу (Німеччина), Вінтертурі (Швейцарія), Шаані/ Вадуці (Ліхтенштейн) та Інсбруці (Австрія) (120 годин).

Діяльність як експерт і мультиплікатор

2009-2012 проводила семінари підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови щодо зовнішнього незалежного оцінювання за підтримки Гете-Інституту України.

2009-2013 тренер журі у проекті Гете-Інституту України «Jugend debattiert»

2011-2013 Приймала участь у розробці та експертизі тестових завдань з німецької мови на запрошення Українського центру оцінювання якості освіти спільно з Альянсом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Alliance)

2014-2017 проводила тренінги з риторики та мистецтва презентації для працівників Львівської міської ради.

2016 проводила семінар підвищення кваліфікації для викладачів і вчителів німецької мови України «Rhetorik im DaF-Unterricht» у рамках проектів АУГ.

2018 проводила семінар підвищення кваліфікації для викладачів і вчителів німецької мови України «Wie holt man Politik in den DaF-Unterricht?» у рамках проектів АУГ.

 

Нагороди

 

2005  отримала академічний титул доктора філософії в університеті Тюбінґен (Німеччина)

2007 присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук

2010  отримала сертифікат «Testautorin»

2011 присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології

 

Методичні матеріали

Навчально-методичні праці

 

  1. Німецька мова Посібник для самостійної роботи над читанням / [Л. П. Віталіш, Т. М. Мідяна, Н. В. Димчевська та ін.]. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 148 с.
  2. Skalierte Prüfung Deutsch (А2-В2). Modelltest mit Audio CD. / [T. Midjana, L. Sawtschenko, S. Sotnikova та ін.]. – Bonn: punkto druck + medien gmbh, 2010. – 32 с.

Розклад