Міщенко Валентина Григорівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Наукові інтереси

лінгво-методичні дослідження в галузі лексикології, дериватології, термінознавства. Брала участь в національних та всесоюзних міжвузівських конференціях.

Курси

Вибрані публікації

1. Морфологічна та семантична структура віддієслівних іменників сучасної французької мови (на матеріалі фізичної термінології) // Іноземна філологія: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ, 1975. – Вип. 39. – /8 друк.арк./ (у співавторстві з доц. Войтюком М.А.).
2. Дериваційна структура похідних іменників з суфіксом –tron в сучасній французькій фізичній термінології // Іноземна філологія: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ, 1977. – Вип. 46. – /8 друк.арк./.
3. Словотворча структура похідних іменників з суфіксом –on в сучасній французькій мові // Романо-германська філологія: Зб. наук. праць. – Київ, 1980. – №14. – /3 друк.арк./ (у співавторстві з доц. Руденко Н.Е.).
4. Словотворча архітектоніка наукових термінів // НТР і проблеми термінології: Зб. наук. праць. – Київ: Наукова думка, 1980. – /2 друк.арк./.
5. Квантитативная характеристика – важный показатель продуктивности деривационной модели // Вестник Киевск. университета “Романо-германская філологія”. – Київ, 1981. – Вип. 15. – /4 друк.арк./ (у співавторстві з доц.. Руденко Н.Е.).
6. Особливості функціонування деад’єктивних іменників у сучасній французькій термінології фізики // Іноземна філологія: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ, 1984. – Вип. 76. – /8 друк.арк./.
7. Використання дистанційної освіти у викладанні теоретичних дисциплін (на матеріалі електронного посібника «Лексикологія сучасної французької мови» // Науковий вісник. Філологічні науки Волинського національного університету. – Луцьк, 2009. – Вип.6. – С. 120–124.
8. Використання дистанційної освіти у викладанні теоретичних дисциплін (на матеріалі електронного посібника «Лексикологія сучасної французької мови» // Науковий вісник. Філологічні науки Волинського національного університету. – Луцьк, 2009. – Вип. 6. – С. 120–124.
9. Міщенко В., В. Дубик Метафора концепту «Війна» у сучасному франкомовному політичному дискурсі / В. Міщенко, В. Дубик // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – Вип. 21. – С. 190–196.

Підручники, навчальні посібники:
1. Лексикологія сучасної французької мови: Метод, програма, вправи, глосарій основних понять. 2-е видання. Львів, 2008. – 57 с.
2. Міщенко В. Г, Демчук Н. М. Ділова французька мова: навчальний посібник / В. Г.Міщенко, Н. М. Демчук. – Львів : Вид. «Новий Світ – 2000», 2013. – 225 с. (з грифом МОН)
3. Міщенко В. Г. Cours de Lexicologie du français moderne: електронний навчальний посібник / В. Г. Міщенко. – Львів: Навчально-методичний електронний ресурс ЛНУ : http: // dl. lnu.edu.ua, 2013. – 200 с.

Біографія

Народилась у 1938 році в м. Кривий-Ріг Дніпропетровської області у сім’ї службовця. В 1955 р. Закінчила СШ №28 м.Кривий Ріг. У 1955-1960 р.р. навчалась на факультеті іноземних мов, відділі французької філології Львівського університету ім. І.Франка. У 1961-1964 р.р. працювала бібліотекарем (відділу обробки іноземної літератури) Львівської бібліотеки В.Стефаника. 1964-1966 р.р.- лаборант кафедри французької філології ЛДУ ім..Ів.Франка. З вересня 1966 р. –асистент кафедри французької філології. У 1972-1975 р.р.- навчалась в аспірантурі Львівського університету. У 1977 в Києві захистила кандидатську дисертацію на тему : “Суфіксальна деривація термінологічних іменників в сучасній французькій мові” (на матеріалі термінології фізики та суміжних з нею наук)”, (науковий керівник – доц.. М.А.Войтюк). З 1978 р. – доцент кафедри французької філології ЛДУ ім..І.Франка. В 1992-1994 – читала лекції в університеті м. Анже (Франція).

Розклад