Панчишин Наталія Зіновіївна

Посада: асистент кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Наукові інтереси

Функціональна граматика, дослідження  темпоральності на основі матеріалу латинської мови.

Курси

Публікації

 • Панчишин Н.З. Синтаксичні засоби вираження темпоральності у латинській мові(складнопідрядні речення)/ Н.З.Панчишин // Наукові записки. Серія:Філологічні науки (мовознавство). – Вип.89(4). – Кіровоград, 2010. – С.257–261
 • Панчишин Н.З. Латинські іменники на позначення часу/Н.З.Панчишин// Нова філологія. — № 37.— Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010.— С.191−196
 • Панчишин Н.З. Прийменникові конструкції із темпоральною семантикою в класичній латині /Н.З.Панчишин//Науковий вісник Волинського національного університету імені лесі Українки. Серія:Філологічні науки. Мовознавство. – Вип.7. – Луцьк, 2010. – С.46–50
 • Панчишин Н.З. Прислівники з часовою семантикою у латинській мові/Н.З.Панчишин// Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія. – Вип.60. − Харків,2010. – С.592 −597
 • Панчишин Н.З. Ад’єктивна темпоральність у латинській мові/Н.З.Панчишин// Studia Linguistica. – Vol.V(II). – К., 2011. – С.125–132;
 • Панчишин Н.З. Функціональні та комбінаторні властивості іменників із часовим значенням/Н.З.Панчишин// Класична філологія у ХХІ ст.: здобутки та перспективи. Матеріали всеукраїнських наукових читань, присвячених 90-річчю від дня народження професора кафедри класичної філології Віталія Петровича Маслюка (Львів, 28 травня 2010 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 59-61
 • Панчишин Н.З. Лексико-семантичні засоби вираження темпоральності в латинській мові/Н.З.Панчишин// Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць.- Острог: Вид. Національного університету «Острозька академія»,2015.- Вип.56.- С.229-232
 • Панчишин Н.З. Латинські темпоральні ад’єктиви: ознаки та функціонування/Н.З.Панчишин// Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник».- Одеса: Вид. дім «Гельветика»,2016.- Вип.7.- С.138-142
 • Панчишин Н.З. Структурна організація функціонально-семантичного поля темпоральності (на базі латинської мови) /Н.З.Панчишин// Науковий вісник Херсонського державного університуту. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація».- Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2016.- Вип.4.- С.93-97
 • Панчишин Н.З. Герон Александрійський /Н.З.Панчишин//Лексикон античної словесності/за ред. М.Борецького, В.Зварича.-Дрогобич:Коло,2014.-С.159-160
 • Панчишин Н.З. Клеомед /Н.З.Панчишин//Лексикон античної словесності/за ред.М.Борецького, В.Зварича.-Дрогобич:Коло,2014.-С.325-326
 • Панчишин Н.З. Мегасфен /Н.З.Панчишин//Лексикон античної словесності/за ред.М.Борецького, В.Зварича.-Дрогобич:Коло,2014.-С.397
 • Панчишин Н.З. Серен Саммонік, Квінт /Н.З.Панчишин//Лексикон античної словесності/за ред.М.Борецького, В.Зварича.-Дрогобич:Коло,2014.-С.539-540
 • Панчишин Н.З. Флавій Гней /Н.З.Панчишин//Лексикон античної словесності/за ред.М.Борецького, В.Зварича.-Дрогобич:Коло,2014.-С.615-617
 • Панчишин Н.З. Юліан,Сальвій /Н.З.Панчишин//Лексикон античної словесності/за ред.М.Борецького, В.Зварича.-Дрогобич:Коло,2014.-С.656

Біографія

2000-2005-студентка факультету іноземних мов. Кафедра класичної філології.

2005- асистент кафедри класичної філології

Різне

Куратор групи Інк41

Розклад