Паславська Алла Йосипівна

Посада: завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Наукові інтереси

міжкультурна комунікація; перекладознавство; мовні універсалії; типологія заперечних конструкцій; порівняльний аналіз заперечення в германських, романських та слов’янських мовах; питання лексичної семантики й теоретичного словотвору.

Курси

Публікації

Публікації: понад 200 позицій –  Завантажити список: List_Paslawska PDF, 370 Kb.

Основні публікації:

1) Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціо­нування: Монографія. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 с. Завантажити PDF файл. Завантажити файл
 2) Paslawska A., Stechow A. v. TempusAspektAktionsartenArchitektur aus typologischer Sicht // Вісник Львівського ун-ту. Сер. ін. мови. Вип. 11. – 2003. – С. 19-36. Завантажити файл
 3) Паславська А. Зіставно-типологічний аналіз афіксального заперечення у германських, романських та слов’янських мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – Вип. 4. – С. 66-78. Завантажити файл
 4) Paslawska A. Perfekt– und Futurkonstruktionen im Ukrainischen (und Russischen). – SfS: Tübingen, 1999. – 59 S. Завантажити файл
 5) Paslawska A. Negative Polaritätselemente und ihre Lizensierung im Ukrainischen // Kosta P. et al. (Eds.), Investigations into Formal Slavic Linguistics: Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages – FDSL IV. Held at Potsdam University, November 28–30, 2001, Part II. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. – P. 673–683. Завантажити файл
 6) Паславська А. Порівняльно-типологічний аналіз заперечення (німецько-українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 77–84. Завантажити файл
 7) Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 32–38. Завантажити файл
 8) Паславська А. Про штуку перекладання Івана Франка / А. Паславська // Наук. зап. – Вип. 126. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – С. 59–64. Завантажити файл

Біографія

1985 р. закінчила Львів. ун-т, ф-т іноз. мов.
1985-1986 стажист-дослідник каф. нім. філол.
1986-1989 навчалася в аспірантурі; 1990 – захистила канд. дис. “Експліцитне та імпліцитне заперечення у суч. нім. мові (на матеріалі похідної та непохідної лексики)”.
1995-2007 доц. каф. нім. філол. У 2008 р. обрана на посаду професора каф. нім. філол.
З 2008 р. зав. каф. міжкультурної комунікації та перекладу. Cтипендіат Австрійської, Німецької академічних служб обміну, Міністерства науки, дослідницької діяльності й культури (Баден-Вюртемберґ, Німеччина), Інституту психолінгвістики ім. Макса Планка (Нідерланди), стипендії імені Івана Франка, запрошувалася для прочитання лекцій з проблем теоретичної лінгвістики в університети Тюбінґену, Потсдаму, Ляйпцігу та Берліну.
З 2005 р. Президент Асоціації українських германістів. Академік АНВШ.

Розклад