Паславська Алла Йосипівна

Посада: завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Наукові інтереси

 • міжкультурна комунікація
 • культурологічне перекладознавство
 • теорія та практика перекладу
 • жанрові теорії перекладу, мовні універсалії
 • порівняльна типологія германських, романських тa слов’янських мов
 • питання лексичної семантики й теоретичного словотвору

Курси

Публікації

Публікації: понад 200 позицій –  Завантажити список: List_Paslawska PDF, 370 Kb.

Основні публікації:

 1. Paslawska Perfekt– und Futurkonstruktionen im Ukrainischen (und Russischen). – SfS: Tübingen, 1999. – 59 S.
 2. PaslawskaA., Stechow A. v. Tempus–Aspekt–Aktionsarten–Architektur aus typologischer Sicht // Вісник Львівського ун-ту. Сер. ін. мови. – Вип. 11. – 2003. – С. 19-36.  Завантажити файл
 3. Paslawska A. Negative Polaritätselemente und ihre Lizensierung im Ukrainischen // Kosta P. et al. (Eds.), Investigations into Formal Slavic Linguistics: Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages – FDSL IV. Held at Potsdam University, November 28–30, 2001, Part II. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. – P. 673–683. Завантажити файл
 4. Паславська А. Зіставно-типологічний аналіз афіксального заперечення у германських, романських та слов’янських мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – Вип. 4. – С. 66-78.
 5. Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціо­нування: Монографія. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – 290 с. Завантажити PDF файл. 
 6. Паславська А. Про штуку перекладання Івана Франка / А. Паславська // Наук. зап. – Вип. 126. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – С. 59–64. 
 7. Паславська А. Поезія Тараса Шевченка в перекладах Івана Франка / Алла Паславська // Наук. зап. – Вип. 136. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015. – С. 32–38. 
 8. Паславська А. Порівняльно-типологічний аналіз заперечення (німецько-українські мовні паралелі)  / Алла Паславська // Наук. зап. – Вип. 144. – Сер. філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2016. – С. 77–84. 
 9. Паславська А. Іван Франко та його німецька одежа Записки НТШ. – Львів, 2016. – Т. 269 Праці Філологічної секції. – С. 290-296.
 10. Paslawska Alla. Bereiche der Negation, untersucht am Beispiel des Dekalogs Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten Hg. Zofia Berdychowska, Robert Kolodziej, Pawel Zarychta. – №2. –
 11. Vivere memento! Antologie deutsprachiger Werke von Iwan Franko.
 12. Паславська А. Інформаційна структура заперечних речень Вісник Львівського ун-ту. Сер. ін. мови. – Вип. 14. – 2007. – С. 24–31.

Біографія

1985 р. закінчила Львів. ун-т, ф-т іноз. мов.
1985-1986 стажист-дослідник каф. нім. філол.
1986-1989 навчалася в аспірантурі; 1990 – захистила канд. дис. “Експліцитне та імпліцитне заперечення у суч. нім. мові (на матеріалі похідної та непохідної лексики)”.
1995-2007 доц. каф. нім. філол. Cтипендіат Австрійської, Німецької академічних служб обміну, Міністерства науки, дослідницької діяльності й культури (Баден-Вюртемберґ, Німеччина), Інституту психолінгвістики ім. Макса Планка (Нідерланди), стипендії імені Івана Франка. У 2008 р. обрана на посаду професора каф. нім. філол.
З 2008 р. зав. каф. міжкультурної комунікації та перекладу, запрошувалася для прочитання лекцій з проблем теоретичної лінгвістики, перекладознавства та міжкультурної комунікації в університети Тюбінґена, Потсдама, Ляйпціґа, Берліна, Ерланґена, Бамберґа, Відня, Жешова, Кракова. Головний редактор збірника наукових праць “Іноземна філологія”, голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 ЛНУ імені Івана Франка.
З 2005 р. Президент Асоціації українських германістів, організатор щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та учителів німецької мови. Академік АНВШ.

Розклад