Петращук Наталія Євгенівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лінгвістика тексту та методика і дидактика вивчення німецької мови як іноземної.

Курси

Публікації

Підручники і посібники:

Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. Історія німецької мови: практичний курс. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 279 с.

Бориско Н.,  Бруннер К., Петращук Н. Навчально-методичний комплекс„DU“. – Вінниця: Нова книга, 2009.

 

Статті:

Текстотворення як процес реалізації комунікативного завдання. – Іноземна філологія. Вип. 86, 1987. – С. 69-74.

Функціонування катафори в газетному тексті.- Іноземна філологія. Вип. 96, 1989. – С. 87-93.

  1. Друга іноземна мова в умовах реформи вищої школи (з досвіду роботи над створенням нової концепції та програми з німецької мови як другої іноземної у Львівському національному університеті імені Івана Франка). — Іноземні мови та методика їх викладання. Збірник наукових статей. Харків: ХДПУ ім.. Г.С.Сковороди, 2001. — С. 175-178.

Деякі аспекти розвитку мовної компетенції студентів-германістів. – У кн.:  Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: 2002. – С.186-190.

  1. Petraschtschuk. Funktionieren der Kondensationsphorik im Zeitungstext.Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винничека. Серія: філологічні науки (мовознавство), вип. 75 (3), Кіровоград, 2008, с.131-133.
  2. Petraschtschuk. Mit Deutsch auf Du und „Du“. Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine №20, 2008, с.87-88.

Петращук Н.Є. Kontaktanzeige als Teхtsorte im Deutschen und Ukrainischen/ N. Petraschtschuk, H. Wassylyschyn // Наукові записки Кіровоградського державного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мово­знав­ст­во). – Кіровоград, 2009. – Вип. 81(2).– С. 252–256.

Петращук Н.Є. Literaturdidaktische Einheit zum Schillerjahr / N. Petraschtschuk, K. Brunner // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine (DaFiU). – Львів, 2009. – Вип. 21. – С. 10–13.

Петращук Н.Є. Wie viel und welche Grammatik brauchen Germanistikstudenten? / N. Petraschtschuk, K. Brunner // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine (DaFiU). – Львів, 2009. – Вип. 21. – С. 48–52.

Петращук Н.Є. Розвиток граматичної компетенції студентів-германістів. /Н.Є.Петращук, Б.В.Максимчук// Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: зб. матеріалів міжнародної  конференції. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.180-181.

Petraschtschuk N. Zur curricularen Entwicklung des Germanistikstudiums an der Universität Lwiw /N. Petraschtschuk, W. Sulym // Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine. Innensichten-Außensichten-Dissertationsvorhaben. – Mannheim: Peter Lang-Verlag, 2010. – S. 33-45.

Петращук Н.Є. Zur Entwicklung der Schreibkompetenz bei den Germanistikstudenten.  /N.Petrashchuk// Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2010. – Вип. 89(5). – С. 24-26.

Петращук Н.Є. Zur Entwicklung interkultureller Kompetenz im Germanistikstudium  /N.Petrashchuk// Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2010 року. – Полтава, 2010. – С. 391- 393.

Петращук Н.Є. Interkulturelle Lernziele im sprachpraktischen Deutschunterricht. /N.Petrashchuk// «Українсько-німецькі зустрічі: мова, література, дидактика». Матеріали Х Міжнародної конференції германістів України і Баварії. – Львів: ВЦ ЛНУ імені І. Франка, 2010. – С. 48-49.

Петращук Н.Є. Das germanistische Curriculum für den BA-Studiengang an den Universitäten der Ukraine. / N.Petrashchuk// «Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі». Матеріали ХУІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (22-23 жовтня 2010 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім..Івана Франка, 2010. – С.133 – 134 .

Petrashchuk N. Funktionale Leistung der Phorik im Zeitungstext /N.Petrashchuk // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука. – Львів, 2011. – С. 221-226.

Петращук Н. Є. Das Germanistische Rahmencurriculum für den Ba-Studiengang an den Universitäten der Ukraine / Н. Є. Петращук // Die Rolle der deutschen Sprache für die Wissenschaft, Bildung und Kulturtransfer in der Ukraine. Матеріали XVIII. Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 28-29 жовтня 2011 року. – Ужгород: ФОП, 2011. – С. 153-154.

Біографія

Закінчила  ЛНУ ім. Івана Франка у 1976 р.;  працювала старшим  лаборантом (1976-1978), асистентом (1978-1989) кафедри німецької філології; навчалася в аспірантурі (1984-1987); захистила кандидатську дисертацію “Форика як фактор текстотворення”(1987). З 1989 р. – доцент кафедри німецької філології.

Читає теоретичний курс історії німецької мови, спецкурс з лінгвістики тексту. Автор нових програм щодо вивчення основної, другої та третьої іноземних мов.

Розклад