Пилипчук (Ерстенюк) Олена Михайлівна

Курси

Публікації

Переклади:

 1. К. Е. Францоз. Без напису // Була собі Галичина… / Упорядники А. Паславська, Ю. Прохасько, Т. Фоґель. – Львів: ВНТЛ–Класика, 2012. – С. 182–221.
  2. М. Ерстенюк. Vom kaiserlichen und königlichen II. Staatsobergymnasium zur Schule №8 (1818-2018) // Österreichisch-ukrainische Begegnungen / – Львів: ВНТЛ–Класика, 2013. – С. 240–251.
  3. Від імператорсько-королівської крайової президії №1922 Львівському академічному сенатові; Допоміжна академічна Адміністрація Львівського імператорсько-королівського університету, її склад та службова інструкція для неї // Історія Львівського університету в німецькомовних документах / Упорядник М.Смолій – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 35.
  4. Допоміжна академічна Адміністрація Львівського імператорсько-королівського університету, її склад та службова інструкція для неї // Історія Львівського університету в німецькомовних документах / Упорядник М.Смолій – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 54–71.
  5. Solomiya-Kruschelnytska-Gedenkmuseum in Lwiw. Illustrierter Führer – Lwiw: Apriori, 2013. – 60 Seiten.
 2. Клуґе А. Експеримент над любов’ю // Нехай це буде любов / Упорядники А. Паславська та Міхаель Бек; пер. з нім. О. Пилипчук, А. Паславська. – Львів: ПАІС, 2014. – С. 96–103.
 3. Зойме Й. Ф. Веселий народ // Оповіді зі Штирії / Упорядники А. Паславська та Т. Фоґель; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів : Граве Україна, 2015. – С. 9.
 4. Шрайнер Ґ. Про вдачу // Оповіді зі Штирії / Упорядники А. Паславська та Т. Фоґель; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів : Граве Україна, 2015. – С. 11.
 5. Бендіч Ш. Міські бідняки // Оповіді зі Штирії / Упорядники А. Паславська та Т. Фоґель; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів : Граве Україна, 2015. – С. 17–19.
 6. Заснування Маріацелль // Оповіді зі Штирії / Упорядники А. Паславська та Т. Фоґель; пер. з нім. О. Пилипчук. – Львів : Граве Україна, 2015. – С. 69–73.
 7. Deutsche, österreichische und schweizerische Kulturspuren auf der Krim // Deutsche, österreichische und schweizerische Kulturspuren in der Ukraine / Упорядники А. Паславська, Л. Бораковський, Т. Фоґель. – Львів : Паіс, 2015.

 

Статті:

 1. Лінгвокультурний аспект перекладу (на матеріалі перекладів творів Карла Еміля Францоза українською мовою) / Пилипчук О.М. // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 127.
 2. Пилипчук О. Німецькомовна проза Галичини 1848–1918 рр. в українських перекладах. / О. Пилипчук // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 128.

 

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Ерстенюк О. М. / Лексико-граматичний та стилістичний аналіз перекладу твору Карла Еміля Францоза «З Відня до Чернівців» Петром Рихлом. // Матеріали міжнародної студентської конференції «Актуальні питання лінгвістики. Світова література і художній переклад» (Львівський національний університет імені Івана Франка). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012.
 2. Ерстенюк О. М. / Lexikalisch-semantische Besonderheiten der Übersetzung von kulturspezifischen Begriffe (Anhand der Prosawerke von K. E. Franzos) // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014.
 3. Пилипчук О. М. / Die Deutschsprachige Prosa Galiziens 1848–1918 und ihre Übersetzungen ins Ukrainische // Українська германістика в діалозі культур: матер. ХХIІ Міжнародної наук.-практич. конф. Асоціації українських германістів (6–8 жовтня 2015 р., Львів, ЛНУ ім. І. Франка). – Львів : ПАІС, 2015.

Біографія

1998–2008 – навчалась у ССЗШ №8 м. Львова з поглибленим вивченням німецької мови
2006–2008 – навчалась у Малій Академії Наук. Напрям: німецька мова
2008–2012 – бакалаврат, факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу
березень 2009 – навчання в Universität Wien, Австрія
жовтень 2010 – лютий 2011 – навчання у Friedrich–Alexander–Universität Erlangen–Nürnberg, Німеччина
2012–2013 – магістратура, факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу. Захист магістерської роботи на тему: „Sprachlich-stilistische Analyse der Übersetzung der Novelle „Ohne Inschrift“ von Karl Emil Franzos ins Ukrainische“ з відзнакою.
вересень 2012 – лютий 2013 – навчання в Otto–Friedrich–Universität Bamberg, Німеччина

з вересня 2013 року – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

січень 2015 – березень 2015 –  наукове стажування в Університеті імені Отто–Фрідріха м. Бамберг при підтримці Фонду Ганса Зайделя, Німеччина

Розклад