Ратич Марія Теодорівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

Дослідження структури, семантики та функціонування германських та романських мов, методика викладання іноземних мов.

Вибрані публікації

Автореферат кандидатської дисертації:

”Проблема протиставлення форм простого і складного минулого часу у сучасній німецькій мові” (1985).

 

Посібники:

 • Жовнірук З.Л.. Німецька мова для студентів географічного факультету: навч. посібник / З.Л. Жовнірук, М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015 р. – 217с.- 12,7 друк.арк.
 • Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2014.
 • Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник / Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. – 12,1 друк. арк.
 • Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів-географів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.
 • Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.
 • Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 • Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-математичного, прикладної математики та інформатики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.
 • Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів факультетів механіки і математики, прикладної математики і інформатики. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка,2002. – 58 с.
 • Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С.Німецька мова для студентів географічного факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2001. – 46 с.
 • Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С.Німецька мова для студентів географічного факультету. – Львів : ЛДУ,1999. – 50.
 • Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Методичний посібник з німецької мови для студентів І курсу фізичного факультету. – Львів : ЛДУ,1996. – 40 с.

 

Статті:

 • Ратич М. Т. Індивідуалізація самостійної роботи студентів за допомогою навчальних комп’ютерних програм / Планування та організація самостійної роботи курсантів та студентів з іноземної мови у ВНЗ МВС України : Зб. наук. праць. – Львів: Львівський державний ун-т. внутрішніх справ МВС України, 2005.-с. 106-109
 • Ратич М. Т. Види і форми контролю навичок практичного володіння іноземною мовою в умовах Болонського процесу // Актуальні проблеми навчання іноземних мов : Зб. Наук. Праць. – Львів: Львівський державний ун-т. внутрішніх справ МВС України, 2006.-с. 95-101
 • Ратич М. Т. Семантична опозиція перфект-претеріт у німецькій мові // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.-с.149-151
 • Ратич М. Т. Сфери вживання претеріта і перфекта у німецькій мові // Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики : Вісник Національного університету «Львівська Політехніка» №586.-Львів : Видавництво національного університету «Львівська Політехніка», 2007.-с. 101-106
 • Ратич М. Т. Компаративний аналіз англійської та німецької фахової термінології в галузях інформатики та електроніки // Од слова путь верстаючи й до слова: Збірник на пошану Р.П. Зорівчак – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.-с. 664-669.
 • Ратич М. Т. Використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови: переваги і недоліки / М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин // Матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяченої пам’яті проф. К. Я. Кусько, “Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття” (24–25 листопада 2011 р). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 272–273. – 0,125 друк. арк.
 • Ратич М. Т. Методика анотування фахових текстів / М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин // Матеріали IІ Міжнар. наук.–метод. конф. “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи” (18–19 листопада 2011 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 105–107. – 0,125 друк. арк.
 • Ратич М. Т. Формування навичок професійно орієнтованого читання / Л. С.Тимчишин, М.Т. Ратич // Zbior raportow naukowych “Wspolszesnetendencje w nauce i edukacji”. – Opole, 2013. – S. 86-89.
 • Ратич М. Т. Комп’ютер як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови / Л. С.Тимчишин, М. Т. Ратич // Zbior raportow naukowych “Wspolszesnetendencje w nauce i edukacji”. – Olsztyn: Diamond Trading Tour. – 2014. – S. 100-103.
 • Ратич М.Т. Термінологічні особливості підмови фізики / М.Т.Ратич, Л.С.Тимчишин // Zbiȯr raportȯw naukowychFilologia,socjologia i kulturoznawstwoAktualne naukowe problemyRozpatrzeniedecyzjapraktyka (30.03.2016 – 31.03.2016). – Gdansk,  2016. – С. 67-71.
 • Тимчишин Л.С. Мотивація вживання англіцизмів у сучасній німецькій мові / Л.С.Тимчишин, М.Татич // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХ Междунар.научн. конф., 21-22 декабря 2016г.: сб. научных трудов. –  Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 12(20), ч. 4. – С.154-157.

Переклад:

Захер Мазох “Криваве весілля у Києві” / переклад з німецької Ратич М. Т. – Львів : Сполом, 2001. – 50с.

Біографія

1972 – 1977 студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1979 – 1982 аспірантка кафедри німецької філології Львівського державного університету імені Івана Франка;
1983 – 1990 асистент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка;
1991 – дотепер доцент кафедри іноземних мов (з 1998 р. кафедри іноземних мов для природничих факультетів) факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад