Руда Ольга Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• історія мови
• психолінгвістика
• перекладознавство
• прикладна лінгвістика

Навчальні курси
• основи наукових досліджень
• синтаксис
• невербальна комунікація
• лексична семантика
• ділова іноземна мова
• лінгвокраїнознавство
• теоретична граматика
• практичний курс англійської мови

Участь у вчених та акредитаційних радах
• участь у журі обласного творчого конкурсу з іноземних мов серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації Львівської області (2010, 2011)

Інший професійний досвід
• Премія Львівської обласної ради та обласної державної адміністрації для молодих вчених – 2011

Публікації

Рецензовані підручники
• Adamka P. Политическая система Российской Федерации. Nitra: FF UKF, 2011. 70 s. ISBN 978-80-558-0012-7
• Macuchova M. – Michelcikova L. United Kingdom and Ireland (important and interesting facts). Nitra: FF UKF, 2011. 130 s. ISBN 978-80-8094-982-2
• Zelenicka E. Словакия и Россия на перекрестке культур. Nitra: FF UKF, 2011. 118 s. ISBN 978-80-558-0027-1
Стажування (стипендії)
• Університет Костянтина Філософа, м. Нітра, Словацька Республіка – 2011-2012 ;
• Ягеллонський університет, м. Краків, Республіка Польща – 2010-2011;
• Університет Костянтина Філософа, м. Нітра, Словацька Республіка – 2009-2010

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов. Міжнародна науково-практична конференція Тернопіль, 2004
• Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики. Міжнародна наукова конференція. Львів, 2004
• Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології. Міжнародна науково-практична конференція . Луцьк, 2004
• Проблеми української термінології Слово Світ 2004. 8-а міжнародна наукова конференція Львів, 2004
• Міжкультурні комунікації: традиції і нові парадигми. IV міжнародна наукова конференція з питань мовознавства, комунікативних технологій, журналістики. Сімферополь, 2005
• Сучасні мовленнєві технології. Міжнародна наукова конференція. Одеса, 2005
• Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. Міжнародна науково-практична конференція. Хмельницький, 2005
• Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. V Всеукраїнська конференція .Харків, 2005
• Міжкультурні комунікації: традиції і нові парадигми. IV міжнародна наукова конференція. Алушта, 2005
• Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. VII Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, 2006
• Прикладна лінгвістика – 2006: проблеми і рішення. Науково-методична конференція молодих науковців. Миколаїв, 2006
• Семантика мови і тексту” IX міжнародна наукова конференція. Івано-Франківськ, 2006
• Пріоритети германського та романського мовознавства. Всеукраїнська наукова конференція Луцьк, 2007-2009
• ІІ Міжнародні Кирило-Мефодіївські читання в Херсонесі-Севастополі. Севастополь, 2008
• Мови і світ: дослідження та викладання. Міжнародна науково-практична конференція Кіровоград, 2008-2009
• Міжкультурні комунікації: мова і суспільство. Міжнародна наукова конференція. Алушта, 2009
• Ключові проблеми сучасної прикладної лінгвістики. Міжнародна науково-практична конференція. Луцьк, 2009
• Мова і культура. Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго. Київ, 2004-2011
• “Міжкультурні комунікації: наукові школи і сучасні напрямки лінгвістичних досліджень” IX міжнародна наукова конференція. Алушта, 2010

Доповіді на міжнародних конференціях
• Язык и социум. VI міжнародній науковій конференції. Мінськ, 2004
• Социально-гуманитарные науки и устойчивое развитие белорусского общества. Міжнародна наукова конференціїя. Мінськ, 2005
• Інформаційні та комунікативні технології у русистиці: сучасний стан і перспектива. III міжнародна віртуальна конференція. Єреван, 2010
• У пошуках еквівалентності V. міжнародна наукова конференція. Прешов, 2010
• Міжнародні мови та література в міжнародному освітньому просторі. IV міжнародна науково-практична конференція . Єкатеринбург, 2011
• Educational technologies in virtual linguistic-communicative space. Vermont, 2011
• Дискурсний аналіз у цифровому світі. IV міжнародна наукова конференція . Нітра, 2011.

Біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка/ 2001 р., філолог, викладач, перекладач англійської мови,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів (2007)
• аспірант, Львів (2001-2004)

Розклад