Рудий Володимир Григорович

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Наукові інтереси

проблеми лексикології та методики викладання іноземних мов, застосування техн.засобів навчання. Опублікував 135 наукових та науково-методичних праць; досліджує етимологічні, структурно-семантичні та стилістичні особливості нім. іменників та прикметників, шляхи появи й творення неологізмів, англо-америк.запозичення, нім.власні імена. Автор серії методичних посібників, навчальних програм, тестів для студентів університету. Читає спецкурс “Теорія і практика перекладу літ-ри за фахом”

Вибрані публікації

Складні слова типу багуврігі в сучасній німецькій мові // Іноземна філологія, Львів, 1965. Вип.2; Структура та семантика утворень типу багуврігі в давньоверхньонімецькій та середньоверхньонімецькій мовах // Іноземна філологія, Львів, 1970. Вип. 22; Типи німецьких прізвищ, утворених за індивідуальними ознаками перших носіїв // Іноземна філологія, Львів, 1971. Вип. 25; Неологізми в сучасній німецькій мові // Іноземна філологія, Львів, 1984. Вип. 75; Лексичні неологізми німецької мови, специфічні для ФРН // Іноземна філологія, Львів, 1987. Вип. 88; Пейоративна лексика в сучасній німецькій мові (Розділ кол.монографії)  Іноземномовний текст за фахом: лінгвістичні аспекти. Львів, 1998; Англо-американські запозичення в німецькій мові // Наукова спадщина проф. Жлуктенка та сучасне мовознавство. Зб.наук.праць. К.2000; Прикметники, що означають кольори, в сучасній німецькій мові // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології № 453, Львів, 2002.

Біографія

Середню освіту здобув у 1951 в Радехові. Закінчив німецьке відділення факультету іноземних мов Львівського  університету (1956); три роки працював учителем нім.мови у Черницькій СШ на Львівщині. У 1959-62 – аспірант каф.нім.філ. Львівського ун-ту. З 1962 працює на каф.іноземних мов ун-ту: спочатку асистентом, з 1966 – ст.викладачем, з 1972 – доцентом. У 1966 захистив канд. дис. Історія німецьких екзоцентричних складних слів (кер. – проф. Б.М.Задорожний).
Стажувався у Москвських і Лейпцігських університетах. 
Брав участь у низці міжнародних, всеукраїнських та західно-регіональних наукових конференцій, зокрема, Львів-1996, 1998, 2000, 2002, Донецьк-2001; Київ-1993, 2000; Тернопіль-1997, 1999, Ужгород-1999. Розробляв 6 держбюджетних тем Міносвіти України. Керував каф.наук.семінаром з питань лексикології та граматики. Протягом багатьох років очолював секцію нім.мови кафедри.

Розклад