Савчин Валентина Романівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Наукові інтереси

–        історія українського художнього перекладу

–        перекладознавство

–        бібліографія українського художнього перекладу

        творчість Миколи Лукаша

Курси

Публікації

 

Монографія:

Савчин В. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу : Монографія / В. Р. Савчин. – Львів : Літопис, 2014. – 374 с.

 

Статті:

 1. Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка / В. Савчин // Москаленко М.Н. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка; упоряд. М. Лабінський. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011. – С. 444-452.
 2. Савчин В. [Про вшанування пам’яті Віри Річ у ЛНУ імені Івана Франка] / В. Савчин // Вісник НТШ. – 2011. – Ч. 46. – С. 89-90.
 3. Савчин В.Р. Лукашіана Анатоля Перепаді / В. Савчин // Всесвіт. – 2011. – № 11-12. – С. 215-221.
 4. Савчин В. Відлуння образного світу Тараса Шевченка у перекладах Миколи Лукаша / В.Р. Савчин // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Праці філол. секції. – Т. ССLХIII. – 2012. – C. 387-395.
 5. Савчин В. Про що говорять нотатки перекладача? / В. Савчин // Іноземна філологія. – 2012. – Вип. 124. – С. 153-160.
 6. Савчин В. Із творчої лабораторії Миколи Лукаша / В. Савчин // Тези звітної наук. конф. проф.-виклад. складу ф-ту іноз. мов нац. ун-ту ім. І. Франка за 2011 р. (30-31 січня 2012 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 83-84.
 7. Савчин В. Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша / В. Савчин // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 21. – 2013. – С. 234-244.
 8.  Савчин В. Лукаш Микола Олексійович / В. Савчин // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 3: І-Л / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – С. 851.
 9. Савчин В. Микола Лукаш – редактор перекладної літератури / В. Савчин // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127. – Ч. 1. – С. 110-117.
 10.  Савчин В. Вірш “Souputnice” Петра Безруча в перекладах Григорія Кочура і Миколи Лукаша / В. Савчин // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127. – Ч. 2. – С. 118-123.
 11.  Савчин В. Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша / В. Савчин // Дивослово. – 2014. – № 12. – С. 38-42.
 12.  Савчин В. Тарас Шевченко у духовному і творчому житті Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2015. – № 1-2. – С. 243-250.
 1. Савчин В. Стратегія Ігоря Костецького як перекладача драм Вільяма Шекспіра Romeo and Juliet і Hamlet / В. Савчин, Т. Остра // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt IV. – Poznan, 2016. − С. 239-247.
 1. Савчин В. Огляд невідомих архівних матеріалів Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2016. – № 9-10. – С. 232-239.
 2. Savchyn V. Robert Burns in Ukrainian: The controversy over the reproduction of local colour : [abstract] / V. Savchyn // Linguistics Beyond and Within. Controversy in Linguistics and Language Studies : Book of Abstracts. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. – P. 114.
 3. Савчин В. Внесок Миколи Лукаша в розвиток української лексикографії // Українське мовознавство. – 2008. – Вип. 38. – С. 185-191.
 4. Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка // Всесвіт. – 2007. – № 3-4. – С. 146-151.
 5. Савчин В. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 73-80.
 6. Савчин В. Лексикографічні студії перекладацької спадщини Миколи Лукаша // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип.  16. – С. 22-28.
 7. Савчин В. Про перекладацьку стратегію Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 15. – К., 2004. – С. 77-81.
 8. Савчин В. З епістолярної спадщини Миколи Лукаша й Григорія Кочура // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 11-14.
 9. Микола Лукаш: Біобібліографічний покажчик / Уклад. В.Савчин; Наук. ред., співавтор передм. Р.Зорівчак. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 356 с.
 10. Савчин В. Відтворення авторських неологізмів у перекладах М.Лукаша // Іноземна філологія. – 2001. – Вип. 112. – С. 298-305.
 11. Савчин В. Власні назви у перекладах Миколи Лукаша // Українське літературознавство. – 2002. – Вип. 65. – С. 214-220.
 12. Савчин В. Прислів’я і приказки  як проблема перекладу (на матеріалі Лукашевого перекладу  “Дон Кіхот” Сервантеса) // Іноземна філологія. – 1999. – Вип. 111. – С. 234 – 238.
 13. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу: Біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / [Черняков Б.І., Новикова М.О., Савчин В.Р. та ін.]; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 445 с. Розділ у книзі: «Мовотворча функція перекладів Миколи Лукаша». – С. 248-269.
 14. Савчин В. Лукашіана Григорія Кочура // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія / Відп. ред. М. Антонович. – К.: Дух і літера, 2009. – С. 279-291.
 15. Савчин В. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша // Вісник Львівського університету: Серія іноземні мови. – Л., 2009. – Вип. 16. – С. 185-194

 

Біографія

1993 р. – закінчила філологічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) за спеціальністю “Українська мова та література і англійська мова”.

1996-2000 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Перекладознавство”.

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу”.

Дисципліни:

– Спецкурс «Історія українського перекладу в іменах»

– Переддипломний семінар

– Англійська мова

– Основи лексикографії

Розклад