Семеряк Ірина Зіновіївна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Наукові інтереси

– когнітивна лінгвістика
– методика навчання англійської мови

Публікації

Участь у наукових конференціях:

ХI Міжнародна студентська наукова конференція ‘Каразінські читання: іноземна філологія. Пошук молодих’. Харків: ХНУ, 6 Квітня 2012 року.

Статті:
Семеряк І.З. Метафора як домінантна стилістична складова промови Стіва Джобса у Стенфорді 15 червня 2005 року /
І.З.Семеряк // Матеріали науково-методичної конференції « Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів» – Вип. 8, Ч. 2. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. –58-65с.

Тези доповідей на конференціях:

Семеряк І. З. Академічне письмо у курсі англійської мови для студентів економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / І. З. Семеряк // Матеріали науково-методичної конференції «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін» – Львів : ПАІС, 2013. С. 52-53 (0,0625 друк. арк).

Біографія

– диплом магістра ЛНУ імені Івана Франка /2012 р., філолог, викладач англійської і німецької мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

– 2012 – по даний час – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад