Шайнер Ірина Ігорівна

Наукові інтереси

 • лексикологія
 • семантика
 • дискурсознавство
 • когнітивна наратологія
 • постмодерністські студії

Публікації

 • Шайнер І.І., Монастирський Р.Я. Основні проблеми укладання словників / І. І. Шайнер, Р. Я. Монастирський // Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2017. – С. 118.
 • Шайнер І. І. Семантичний простір художнього прозового тексту та його основні елементи / І. І. Шайнер // І Всеукр. наукова інтернет конф. “Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі”. – Суми, 2017. – С.  330-333.
 • Шайнер І. І. Лексико-семантичний простір vs. семантична структура художнього прозового тексту / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук”. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С.  126-129.
 • Шайнер І. І. Жанрова дифузність сучасного художнього прозового тексту на військову тематику / І. І. Шайнер // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2017 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Часть I. – С. 109-112.
 • Шайнер І. І. Військова тематика у лексико-семантичному просторі сучасного роману / І. І. Шайнер // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 ноября 2017 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Часть I. – С. 105-108.
 • Шайнер І. І. Лексико-семантичні особливості сучасного британського роману на військову тематику / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень”. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С.  132-136.
 • Шайнер І. І. Лексико-семантична структура художнього прозового тексту у світлі антропоцентричної парадигми / І. І. Шайнер // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXI. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 144-148

Біографія

У 2012 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – мова і література (англійська), кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і французької мов та світової літератури.

З 2016 року – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.

Розклад