Шумська Ольга Анатоліївна

Наукові інтереси

“Текст, культура, соціум: міждисциплінарні студії різножанрової типології”.

Публікації

1. «The Use of Modal Lexics in the XIX Century American Short Stories»// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі»: Збірник наукових праць / За ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. 4.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, травень 31- червень 1, 2007. – с. 230-231.
2. “Модальна та емоційно-експресивна лексика в системі оповідних форм (на матеріалі Американських оповідань 19 ст.)” Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість”: Матеріали міжнародної науково практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. – Національний університет «Острозька Академія». Острог. 2010 р.

Посібник:
1. “Англійська мова для геологів”. Навчальний посібник. /У співавторстві О.А.Брона. – Львів: ЛНУ, 2003.–124с

Тези доповідей на конференціях:
1.“Модальна та емоційно-експресивна лексика в системі оповідних форм (на матеріалі Американських оповідань 19 ст.)” Матеріали професорсько-викладацької конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Розклад