Скіба Наталія Ярославівна

Наукові інтереси

методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням

Публікації

• Скіба Н. Я. Особливості навчання студентів економічних спеціальностей англійської термінологічної лексики /Скіба Н.Я.// Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей. – Львів: ЛьвДУВС, 2011.- С. 130 – 134.
• Скіба Н.Я. The advantages of using Powerpoint in ESL teaching./ Скіба Н.Я. // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов: Матеріали п’ятої всеукраїнської наукової конференції, 19- 20 травня 2011р., ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – с.217-218.
• Скіба Н.Я. Навчання іншомовного професійно орієнтованого читання студентів економічних спеціальностей./ Скіба Н.Я. // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – с.119-122.
• Скіба Н.Я. До питання відбору професійно орієнтованих текстів при навчанні іноземної мови на немовних спеціальностях у ВНЗ./ Скіба Н.Я. // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25-26 квітня 2013р., ХДМА. – Херсон: ХДМА, 2013. – с. 255-257
Участь у науково-практичних конференціях та навчально-методичних семінарах
• V всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов», 19- 20 травня 2011р. – м. Тернопіль
• Міжвузівський навчально-методичний семінар «Pearson Test of English: Modern Approach to Testing and Assessment in EFL»,16 грудня 2011р.- м. Львів
• Міжвузівський навчально-методичний семінар «It’s on the tip of my tongue: words and memory», 1 листопада 2012р. – м. Львів
• Міжвузівський навчально-методичний семінар «Cambridge English. Where theory meets practice», 23 січня 2013р. – м. Львів
• IV щорічна конференція Cambridge Day 2013, 29 березня 2013р.- м. Львів
• II Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням», 25-26 квітня 2013р. – м. Херсон

Біографія

1998- закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література»

Професійна діяльність
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету ім. Івана Франка

Розклад