Сологуб Лариса Вячеславівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси

Дискурсознавство, методика викладання іноземних мов для спеціальних цілей.
“Вивчення структурно-контенсивної еволюції та чинників функціонування германських мов”

Публікації

1. Сологуб Л. В. Семантико-структурні особливості англійських заголовків науково-дидактичних текстів у галузі екології / Л. В. Сологуб // Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 29. – Кам’янець–Подільський : Аксіома, 2012. – 332 с. – С. 205–208. – 0,25 друк. арк.
2. Сологуб Л. В. Language means of expressing ecological ideology / Л. В. Сологуб // Матеріали 5-ої Міжнародної конференції “English as the lingua franca of the modern world : new challenges for academia” (17-18 вересня 2012 р., м. Брно): Програма та тези доповідей. – Вrno : Masaryk University, 2012. – 48 c. – C. 28. – 0,06 друк. арк.
3. Сологуб Л. В. Major features of ecological discourse / Л. В. Сологуб // Матеріали IІ Міжнар. наук.–метод. конф. “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи” (18–19 листопада 2011 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.– С. 155. – 0,06 друк. арк.
4. Брона О. А. Англійська мова = English : навч. посібник / О. А. Брона, Л. В. Сологуб, О. Я. Цурковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с. – 21,25 друк. арк. (рекомендовано МОН України).
5. Боднар И. М. Роль презентации в профессиональной подготовке студентов вуза / И. М. Боднар, Л. В. Сологуб // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16-18 мая 2013 г. / редкол. О. Ю. Шиманская (гл. ред.), Т. С. Коротюк. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО». – 260 с. – С. 14-17. – 0,2 друк. арк.
Участь у міжнародних конференціях за кордоном:
Брала участь у 5-ій Міжнародній конференції “English as the lingua franca of the modern world : new challenges for academia” (17-18 вересня 2012 р., м. Брно). Виступила з доповіддю “Language means of expressing ecological ideology”.

Біографія

1998 – закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «англійська мова та література», отримала диплом спеціаліста, викладача англійської мови та літератури.


Професійна діяльність
1998 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Розклад