Стрілець-Запотічна Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Наукові інтереси

перекладознавство, фразеологія.

Курси

Вибрані публікації

1. Стрілець Н. Я. Латинські корені французьких та іспанських фразем // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія філологічні науки. – Луцьк, 2000. – Вип.2. – С.97-100.
2. Стрілець Н. Я. Французько-іспанські фраземні запозичення і кальки // Проблеми семантики слова, речення та тексту.– Київ, 2000. – Вип.3. – С.266-274.
3. Стрілець Н. Я. Роль фонетичного фактора при формуванні фразеологічних одиниць (на матеріалі іспанської та французької мов) // Вісник Львівського національного університету. Серія іноземні мови.– Львів, 2000. – Вип. 8. – С.161-165.
4. Стрілець Н. Я. Особливості французьких та іспанських фразем // Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи” (до 100-річчя романістики у Львівському університеті) / Тези конференції. Львів, 25-27 листопада 1997. – С.204-205.
5. Стрілець Н. Я. Соматичні фраземи як найбільш продуктивна група фразем (порівняльний аналіз на матеріалі іспанської, французької та української мов) // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: Літопис, 1999. – С.395-399.
6. Стрілець Н. Я. До питання про псевдоеквіваленти чи “фальшиві друзі перекладача” (на матеріалі французьких та іспанських соматичних фразем) // Переклад: нові ідеї для нового століття / Матеріали семінару Львівського лінгвістичного центру, проведеного у рамках Форуму видавців у Львові 20-22 вересня 2002 р. – Львів, 2002. – С.26-28.
7. Стрілець Н. Я. Лексико-семантичні особливості успадкування народнолатинських соматичних фразем романськими мовами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Київ, 2006. – Вип.10. – С.339-346.
8. Стрілець Н. Я. Структурні типи соматичних фразем у романських мовах // Гуманітарний Вісник. Серія Іноземна Філологія, Число 11. – Черкаси: ЧЛТУ, 2007. – сс. 474-477.
9. Стрілець Н. Я. Психологічно-соціальне підґрунтя творення соматичних фразем у романських мовах // Нова педагогічна думка. – Рівне, 4/2006.– С.39-44.
10. Стрілець Н. Я. Морфологічно-синтаксичні особливості успадкування народнолатинських соматичних фразем романськими мовами // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2008.
11. Стрілець Н. Я., Вачинич Л.І. Види мовленнєвої гри у мовному дискурсі // Нова філологія , Вип. 30, 2008 р. – сс. 271 – 274.
12. Стрілець Н. Я., Вачинич Л.І. Суть та класифікація фразеологічних одиниць, які виражають національні реалії у розмовній французькій мові // Нова філологія , 2010 р. (тези)
13. Стрілець Н. Я. Particularités de construction et fonctions stylistiques du calembour dans la presse satirique française (étude basée sur la polysémie) / Н. І. Стрілець // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 86–89.

Переклади наукових праць/художні переклади:
1. Путівник “Тільки у Львові” (переклад французькою мовою). – Вид-во “Афіша” (2003)
2. Путівник “Тільки у Львові” (переклад іспанською мовою). – Вид-во “Афіша” (2003)
3. Стрілець Н., Роговецька І. Антуан Аржаковський « Очікуючи на Всеправославний собор: Духовний та екуменічний шлях», книга 1: Переклад з фр. мови / Н. Стрілець, І. Роговецька. – Львів : Вид. Українського католицького університету, 2013. – 452 с.

Біографія

Народилась у 1974 році в с. Білогорща Львівської області у сім’ї робітників. В 1991 р. закінчила СШ №80 м. Львова. У 1991-1996 р.р. навчалась на факультеті іноземних мов, відділі французької філології Львівського університету ім. І.Франка. У 1996 р.р. працювала вчителем іспанської мови СШ №80 м. Львова. У 1996-1999 р.р. – навчання в аспірантурі кафедри французької філології ЛНУ ім. І. Франка. З листопада 1969 р. – асистент кафедри французької філології. У 2003 в Києві захистила кандидатську дисертацію на тему: “Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов”, (науковий керівник – проф. Помірко Р. С.).

Розклад