Сухий Олег Орестович

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: oleh.sukhyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  1. контрастивний аналіз україномовної та англомовної економічної термінології;
  2. лінгвістичний та людський капітал;
  3. фахова термінологія інвестиційної сфери;
  4. мовленнєва компетентність як фактор людського та сталого розвитку.

Курси

Публікації

Сухий О.О. Особливості антонімії в англійській та українській інвестиційній термінології  (на прикладі «прямих інвестицій») / О.О. Сухий // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2018. – №2. – С.123–127.  http://tsj.kherson.ua/archive/2018/2/26.pdf

Сухий О.О. Ієрархія концептів «капітал» і «монада» у творчій спадщині М. Руденка та їх виховне і наукове значення / О.О. Сухий // Материали за XIII международна научна практична конференция, Образованието и науката на XXI век (15-22 октомври 2017 г.). – София: Бял ГРАД-БГ, 2017 –  120 c. – C110-113.
http://www.rusnauka.org/cgi-bin/search/step7_info.cgi?idw=xyjhyEtqQMq5XiqPTS&id=229710

Сухий О.О., Перепьолкіна О.О. Соціально-економічні аспекти дослідження людського капіталу на мезоекономічному рівні / О.О.Сухий, О.О.Перепьолкіна // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – Вип. 27(2). – С. 146–149. (стаття має міждисциплінарний характер, оскільки розглянуто багатокомпонентну структуру концепту «людський капітал», запропоновано шляхи  гармонізації наявних суперечливих підходів до його структури, виділено додаткові видові компоненти). Журнал проіндексовано в наукометричних базах  Index Copernicus International, General Impact Factor, Eurasian  Scientific Journal Index, JIFACTOR, Journalfactor, Ae Global Index.
http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/243

Біографія

Науково-педагогічна робота:
2017 – до сьогодні Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
2004-2017 Львівський торговельно-економічний університет, кафедра теоретичної та прикладної економіки, асистент (2004-2008), доцент (з 2008 року)

Освіта:
2004-2008 Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти, гуманітарно-природничий факультет;
2000-2003 Львівський національний університет імені Івана Франка, стаціонарна форма навчання в аспірантурі;
1993-1999 Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет.

Розклад