Сулим Володимир Трохимович

Посада: декан факультету іноземних мов, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Наукові інтереси

  • Випрацювання та впровадження нової концепції вивчення іноземних мов у ЛНУ імені Івана Франка відповідно до європейських стандартів. Наукові інтереси В. Сулима стосуються національних варіантів німецької мови у контексті D-A-CH-концепції (німецька мова у Німеччині, Австрії і Швейцарії) та проблем контрастивної лінгвістики і соціолінгвістики. 
  • Цікавий напрямок наукових досліджень започаткував доц. Сулим В. Т., присвятивши свої праці аналізу варіантних розбіжностей в межах німецької мови, ставши таким чином одним із перших дослідників в ділянці теорії національних варіантів.
  • У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови”, довівши, що територіальне розмежування сфери поширення сучасної німецької мови та її специфічне культурно-історичне минуле стали однією із найвагоміших причин її неідентичності самій собі та виникнення трьох національних варіантів – німецького, австрійського та швейцарського. Кожний національний варіант виконує усі суспільні функції так само, як і будь-яка національно гомогенна мова, має свою соціолінгвальну модель і входить до полінаціональної німецької мови, як система в архисистемі єдиної мови.

Курси

Вибрані публікації

1. Zur Intemationalisierung von Phraseologismen Lateinischer Herkunft//Das Wort. Germanistisches Lahrbuch DDR-UdSSR. Berlin-Moskau, 1990. S. 175 – 179.
2. Фразеологічна диглосія національних варіантів сучасної німецької літературної мови. //Iноземна філологія. 1992. Вип. 103. Cс. 61 – 67.
3. Національно-специфічний компонент дієслівних фразеологізмів німецької мови в Австрії. //Iноземна філологія. 1994. Вип. 106. Cc. 36 – 42.
4. Лексичні запозичення як компонент національнo маркованих фразеологізмів німецької мови.  //Іноземна філологія. 2001. Вип. 112. Cс. 94 – 98. 
5. Латинська мова. Підручник для неспеціальних факультетів, коледжів, гімназій та ліцеїв (у співавторстві з Н. Г. Рeвак). Львів. 2002. 236 с.

    

Біографія

 

1978-1981 студент факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка кафедри німецької філології. Спеціальність “Німецька мова та література”;
1981-1985  студент факультету германістики Лейпцігського університету у Німеччині. Отримав диплом з відзнакою;
1985-1991  ассистент кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка;
1991-1993  аспірант кафедри романо-германської філології КНУ ім. Тараса Шевченка;
1994  захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови”;
1999  отримав звання доцента кафедри німецької філології;
з 2000  декан факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка;
з 2002  заступник головного редактора всеукраїнського журналу “Іноземні мови у навчальних закладах”.

Розклад