Авраменко Світлана Ридівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНТЕРЕСИ
• Американська література
• Стилістика
• Лінгвокраїнознавство
• Теологія

ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД
• Стилістика
• Повоєнний американський Рома
• Коротке оповідання
• Лінгвокраїнознавство
• ТОЕФЛ

ІНШІ ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ
• Працювала професором по запрошенню в університеті Вісконсін, Грін Бей (США). Читала курси лекцій по російській літературі, світового короткого оповідання, брала участь у програмі «Образи Америки у Художніх Фільмах».
• Проводила заняття у приватному учбовому закладі «Школа ХХІ», Готувала випускників вузів для складання іспиту по програмі ТОЕФЛ.
• У команді філологів і теологів брала участь у редагуванні та коректурі перекладу на українську мову «Малого Катехізису д-ра Мартіна Лютера і Християнського Вчення». – Львів: Стрім, 1995. – 286 с.
• У співавторстві з єпископом Любомиром Гузирем видала дві книги: «Митрополит Шептицький – піонер екуменізму» (на англійській мові), 1995. – 250 с. і «Митрополит Шептицький: його життя і діяльність (на укр.. мові), 1997, 300 с.

Курси

Публікації

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЯМИ
• Під моїм керівництвом захищені дві дисертації: 1) Н. В. Черкас «МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ У ПОВОЄННОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ РОМАНІ. Захист відбувся 26 січня, 2005 року. 2) А. З. Леськів «ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ (на матеріалі американських романів «чорного гумору». Захист відбувся 31 березня, 2005 року.
• Дисертація Т. В. Череповської «Мовна актуалізація категорії художнього часу в романах Енн Тайлер» рекомендована на розгляд Спеціалізованої Вченої Ради Факультету 14 лютого 2011 року.
• Була офіційним опонентом на захисті дисертації Т. В Стародубцевої «Речь как средство реализации эмоционального состояния говорящего (на матери але англоязычных художественных текстов). – Львов, 1990.

Біографія

СТУПЕНІ І ЗВАННЯ
• Звання по закінченні вузу: Диплом с отличием, У №882408, от «20» июня 1973 г., присвоена квалификация филолог. Преподаватель английского языка, ЛГУ им. Ивана Франко
• Диплом кандидата наук. Ф,Л № 010046, Москва 22 апреля 1987 г. Решением Совета во Львовском университете им И. Франко от 5 ноября 1986 г. (протокол №58) присуджена ученая степень кандидата филологических наук
• АТТЕСТАТ доцента, ДЦ № 028520. Решением от 27 сентября 1990 г. № 1344/д присвоено ученое звание доцента по кафедре английской филологии

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
1990 по цей час доцент кафедри англійської філології

Розклад