Теребушко Юрій Романович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

лексична семантика, корпусна лінгвістика, комп’ютерна лексикографія, перекладознавство

Курси

Вибрані публікації

Теребушко Ю.Р. Особливості семантичної структури дієслів мовлення в німецькій та українській мовах / Теребушко Ю. Р. // Наука і сучасність. – 2006. – № 53. – С. 245–251.

 

Теребушко Ю.Р. Лексико-семантична група дієслів мовлення в німецькій та українській мовах: критерії приналежності та структура / Тере­бушко Ю. Р. // Наука і сучасність. – 2007. – № 60. – С. 229–238.

 

Теребушко Ю.Р. Контрастивний  аналіз семантичної структури дієслів „sagen” і „казати” методами корпусної лінгвістики / Ю. Р. Теребушко // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2008. – № 4. – С. 395–400.

 

Теребушко Ю.Р. Синонімія лексичних одиниць лексико-семантичної групи німецьких дієслів мовлення / Юрій Теребушко // Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 116. – С. 101–107.

 

Terebuschko J. Kontrastive Untersuchung der verba dicendi im Deutschen und Ukrainischen / Juri Terebuschko // Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine. Innensichten-Außensichten-Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang-Verlag, 2010. – S. 123-134.

 

Теребушко Ю.Р. Kriterien zur Bestimmung und Strukturierung der verba dicendi im Deutschen und Ukrainischen / Juri Terebuschko // Матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 24–25 листоп. 2006 р).  – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – C. 78–80.

 

Теребушко Ю.Р. Мікрополе директивних дієслів мовлення у німецькій і українській мовах. / Теребушко Ю.// Звітна наук. конф. ЛНУ ім. Івана Франка за 2010 р. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 87–88.

 

Теребушко Ю.Р. Das Mikrofeld der deklarativen verba dicendi im Deutschen und Ukrainischen / Terebuschko Juri // Матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Ужгород, 28–29 жовт. 2011 р.).  – Ужгород : ФОП Береза А.Е., 2011. – C. 183–184.

Біографія

Львівський державний університет ім. Івана Франка 1994-1999

аспірантура 1999-2003

Дисертаційне дослідження:

“Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та українській мовах”  за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Навчальні дисципліни:

Актуальні проблеми філології

Ділова німецька мова

Друга іноземна мова

Комунікативне письмо

Основи філології

Основи теорії комунікації

 

Наукові стипедії:

09.1995- стажування в університеті землі Заарлянд, м. Заарбрюкен (DAAD)

10.1997- 04. 1998 – стажування в університеті ім. Фрідріха Шіллера, м. Єна (DAAD)

10.2001-02.2002 – стажування в університеті ім. Людвіга Максіміліана та при Українському Вільному Університеті, м. Мюнхен (стипендія фонду ім. Ганнса Зайделя)

Різне

1995- стажування в університеті землі Заарлянд, м. Заарбрюкен (DAAD)

1997- 1998 – стажування в університеті ім. Фрідріха Шіллера, м. Єна (DAAD)

2001-2002 – стажування в університеті ім. Людвіга Максіміліана та при Українському Вільному Університеті, м. Мюнхен (стипендія фонду ім. Ганнса Зайделя)

Розклад