Варецька Софія Олександрівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Наукові інтереси

німецькомовна література, барокова парадигма в німецькомовній літературі, порівняльне літературознавство, проблеми постмодернізму

Курси

Вибрані публікації

1. Барокова концепція сучасної людини (типологічні паралелі творчості Г. Граса і Г. Я. К. фон Гріммельсгаузена) // Вісник Львівського університету, вип. 33. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 248-254. 2. Роман Г. Граса “Бляшаний барабан” як сучасний крутійський роман // Вісник Львівського університету, вип. 12. Серія іноземні мови. Випуск 12. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 304-313. 3. Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст. // Питання літературознавства, вип. 12 (69). Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 32-42. 4. Відтворення і перетворення дійсності в оповіданні “Зустріч у Тельзіті” Г. Граса // Наукові праці: Науково-методичний журнал, вип. 46, т. 59. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МАГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 53-57. 5. Синтез мистецтв у творчості Г. Граса // Питання літературознавства, вип. 74. Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 10-16. 6. Відродження форм минулого в постмодерні стичній свідомості: барокова парадигма // Сучасні літературознавчі студії, вип. 4. Хронозрушення: концепції нелінійного часу у свідомості, культурі та літературі. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 33-40. 7. Дитячий наратив історії (на прикладі роману “Бляшаний барабан” Г. Граса) // Іноземна філологія, вип. 119 (2). Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 229-236. 8. Необарокові мотиви в сучасній німецькій літературі // Іноземна філологія, вип. 118. Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 16-23. 9. Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку // Наукові праці: Науково-методичний журнал, вип. 67. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 80. – Філологія. Літературознавство. – С. 15-20. 10. Zur G. Grass-Rezeption in der Ukraine // G. Grass. Literatur. Kunst. Politik. – Gdansk, 2008. – S. 209-217. 11. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса. Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с. 12. “Цибулева правда” у спогадах Гюнтера Граса // Літературознавчі студії, вип. 12. Збірник наукових праць. – Київ: Видавничий Дім С. Бураго, 2009. – С. 86-90. 13. Мультикультуральний чинник роману “Бляшаний барабан” Гюнтера Граса. – Питання літературознавства, вип. 78. Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 119-126. 14. Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми “Матінка Кураж та її діти” Бертольта Брехта) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, вип. 44. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 222-226.

Біографія

Літературознавець, філолог-германіст. 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка, спеціальність “Німецька мова та література”. 2001-2008 рр. – аспірантка кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, з 2008 р. – асистент цієї ж кафедри, читає курси історії німецької літератури, спецкурс “Барокова парадигма в німецькомовній літературі ХХ століття”. 2008 р. – захистила кандидатську дисертацію“Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса”. 2009 р. – отримала диплом кандидата філологічних наук.

Розклад